EN

FSS:VPL598 Metodologie diplomové práce - Informace o předmětu

VPL598 Metodologie diplomové práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (pomocník)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 1. 3. 9:00–15:40 P24
Předpoklady
SEMESTR ( 2 ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je 1. seznámit studenty systematicky s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky Katedry sociální politiky a sociální práce vůči jejich závěrečné práci a 2. poskytnout studentům podporu při formulaci základní výzkumné otázky. Po absolvování předmětu bude student schopen předložit zdůvodnění základní výzkumné otázky formulací praktického problému, jehož řešení mají sloužit poznatky závěrečné práce.
Osnova
  • Předmět je věnován následujícím tématům:
  • 1. Formální procedura přípravy závěrečné práce.
  • 2. Metodický postup při tvorbě závěrečné práce.
  • 3. Formulace textu závěrečné práce.
  • 4. Formulace problému.
  • 5. Formulace základní výzkumné otázce.
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.
Výukové metody
Přednáška a diskuse, samostatné studium, příprava úkolů. Diskuse úkolů s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Obsahem předmětu jsou přednášky a kolektivní konzultace k formulaci problému a vymezení základní výzkumné otázky závěrečné práce. Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem absolvování je odevzdání formulace problému a zdůvodnění základní výzkumné otázky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/VPL598