VPL821 Tvorba a implementace veřejných politik

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 23. 2. 12:45–14:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 23. 3. 12:45–14:15 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 11. 5. 12:45–14:15 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je (1) poznání procesu tvorby a realizace veřejných programů v jeho společenském a organizačním kontextu (state, civil society), (2) naučit se používat různé přístupy k jeho analýze a (3) poskytnout návod pro aplikaci těchto poznatků při přípravě vlastních veřejných a sociálních projektů.
Osnova
 • Budou vyučována následující témata:
 • Veřejná politika, sociální problémy a veřejné zájmy
 • Hodnotový základ veřejné politiky
 • Veřejná politika jako cílevědomá racionální kolektivní akce
 • Systémové a procesní modely sociální a veřejné politiky
 • Institucionální a organizační prostředí veřejné politiky
 • Aktéři politického procesu
 • Utváření politické agendy
 • Rozhodování a tvorba strategických cílů
 • Implementace jako management politického procesu
 • Alternativní modely implementace politického procesu
 • Organizace politického procesu
 • Kulturní modely organizačního zajištění implementace
 • Byrokratická administrace. Profesionální poskytování. Manažerství. Komunitarismus.
 • Organizační rozvoj, Konflikt a vyjednávání programových zájmů
Literatura
 • WINKLER, Jiří. Implementace : institucionální hledisko analýzy veřejných programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 8021029323. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • PARSONS, W. 1995 Public Policy. London Prentice Hall kap.3 ,4, 7 cca100 s.
 • HILL,M. 1997 Policy Proces in the Modern State. London, cca 60s.
 • HOWLETT,M. 1995 Studiing Public Policy. Oxford, Ox. Un. Press cca 30 s.
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
1 písemný test průběžný, závěrečný test, ustní zkouška přednáška,domácí úkol, diskuse v hodině, četba
Navazující předměty
Informace učitele
Students use the Reader.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.