SPP119 Kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (pomocník)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
Mgr. Lucie Růžičková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:30 P21
Předpoklady
SPP118 Kvantitativní výzkum || SPP315 Metodologie vědy pro SPSP || SOC106 Metodologie sociálních věd || SOC706 Metodologie sociálních věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: (1)rozvinout znalosti a schopnosti výzkumných aktivit v rámci přípravy sociálních programů a služeb sociální práce. Nabízí (2) získání schopností nezbytných pro přípravu a provedení aplikovaného výzkumu při formulaci a zpřesnění cílů sociálních programů a intervencí. (3) Studenti získají schopnost kvalifikovaně se orientovat ve vabraných aktuálních sociálních problémech a obtížných životních situacích, analyzovat je a hledat sociálně vhodná řešení.
Osnova
 • OSNOVA:
 • Úvod: Problémy a programy pro jejich řešení. Příčinné vazby a kauzální řetězce. Formulace problému a diagnostický výzkum.
 • Expertizní a participativní přístup ke zpracování analýzy potřeb (diagnózy sociálních problémů).
 • Zpracování výzkumného projektu.
 • Výzkumné metody k určení potřeb (analýze sociálního problému).
 • Základní výzkumné metody: Výběrové dotazníkové šetření. Interpretace odpovědí v rozhovoru.
 • Techniky sběru dat: tvorba dotazníku, rozhovor a vedení rozhovoru, sekundární analýza dat a analýza dokumentů.
 • Specifické metody a techniky sběru dat.
 • Zveřejnění výsledků analýzy problému (Struktura závěrečné zprávy).
 • Validita, důvěryhodnost a srozumitelnost závěrů a doporučení.
Literatura
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research [Babbie, 1998]. 8th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998. xxiv, 465. ISBN 0-534-50468-X. info
 • BRYMAN, Alan. Social research methods. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. xiii, 748. ISBN 9780199202959. info
Výukové metody
Přednáška, domácí cvičení, skupinový projekt, seminární diskuse
Metody hodnocení
závěrečný (skupinový) projekt, ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2014/SPP119