EN

FSS:SPP315 Metodologie vědy pro SPSP - Informace o předmětu

SPP315 Metodologie vědy pro Sociální politiku a sociální práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2004
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 6. 3. 8:00–9:40 G21, So 10. 4. 8:00–9:40 G21, So 8. 5. 8:00–9:40 G21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje východisko metodologického vzdělání studenta oboru Sociální politika a sociální práce. Navazují na něj tématicky předměty Statistická analýza dat a Metody a techniky výzkumu v sociální práci. Metodologie sociální politiky a sociální práce seznamuje studenta s vědeckým stylem myšlení a s výzkumnou prací. Připravuje jej nejen na roli "spotřebitele" vědeckých poznatků, ale také na roli jejich "výrobce", což je zejména psaní diplomové práce a výzkum s ní související. Vzhledem na tématickou různost v sociální politice a v sociální práci a s ní související různost výzkumných cílů není látka omezena pouze na jednu výzkumnou strategii, například kvantitativní (výběrové šetření). Odtud plyne, že výklad látky a studium se neponořuje do jemných detailů, ale soustřeďuje se na rysy jednotlivých výzkumných strategií a na souvislost charakteru výzkumného cíle a určité výzkumné strategie. Detailní výklad metod a technik spojených s jednotlivými výzkumnými strategiemi poskytuje navazující předmět Metody a techniky výzkumu obtížných životních situací.
Osnova
  • #Výzkum v sociální politice a v sociální práci #Poznání a věda #Vybrané teorie vědy #Pozitivistické a interpretativní paradigma #Sociálně vědní výzkum #Kvantitativní výzkumná strategie #Kvalitativní výzkumná strategie
Literatura
  • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. ISBN 80-210-3110-7. info
Metody hodnocení
Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zkouškové termíny vypisuje učitel desátý týden semestru v Informačním systému MU v Brně. Studenti se zapisují na jednotlivé zkouškové termíny v Informačním systému MU v Brně. Zkouška má písemnou formu a ověřuje znalosti všech témat. Zadání zkoušky má formu otevřených otázek. Otázky vycházejí ze studijní literatury, takže odpovědi na ně lze nastudovat v základní studijní literatuře. Otázek je celkem deset po pěti bodech, což činí celkem maximálně padesát bodů. Výkon na písemné zkoušce je hodnocen podle následující stupnice: 0 % až 60 % z celkového počtu bodů -- známka F; 61 % až 68 % z celkového počtu bodů -- známka E; 69 % až 76 % z celkového počtu bodů -- známka D; 77 % až 84 % z celkového počtu bodů -- známka C; 85 % až 92 % z celkového počtu bodů -- známka B; 93 % až 100 % z celkového počtu bodů -- známka A.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/~mazi/
Další studijní texty, časový rozvrh studia na semestr a informace o zápočtu jsou k dispozici v elektronické formě na webové stránce Mgr. Martina Žižlavského: http://www.fss.muni.cz/~mazi/.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2004/SPP315