VPLn4403 Ekonomie

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL403 Ekonomie && ! NOWANY ( VPL403 Ekonomie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/67, pouze zareg.: 0/67, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/67
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: odhadnout dopady opatření sociální politiky na ekonomickou efektivnost; posoudit krátkodobé a střednědobé efekty makroekonomické politiky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: odhadnout dopady opatření sociální politiky na ekonomickou efektivnost; posoudit krátkodobé a střednědobé efekty makroekonomické politiky.
Osnova
 • Domácnost a poptávka po zboží
 • Firma a nabídka zboží
 • Rovnováha trhu zboží
 • Firma a poptávka po práci
 • Domácnost a nabídka práce
 • Rovnováha trhu práce
 • Efektivita tržního systému
 • Agregátní poptávka
 • Agregátní nabídka
 • Efekty makroekonomické politiky
Literatura
  povinná literatura
 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 123 s. ISBN 9788021067707. info
  doporučená literatura
 • PINDYCK, Robert S. a Daniel L. RUBINFELD. Microeconomics. 7th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009. xxxii, 736. ISBN 9780132080231. info
 • BLANCHARD, Olivier Jean. Macroeconomics. 3rd ed. New York: Prentice-Hall, 2003. xxiii, 583. ISBN 0-13-110301-6. info
Výukové metody
Přednáška. Cvičení.
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.