ZUR105 Úvod do žurnalistiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! ZURb1101 Žurnalistika &&! NOW ( ZURb1101 Žurnalistika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti mediálních studií a žurnalistiky, a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky žurnalistiky, a to jak v její teoretické, tak praktické rovině. Kurz je členěn na tři tématické bloky – úvod do žurnalistiky, zpravodajství a publicistika, mediální legislativa a etické normy. Studenti by měli získat přehled o mediální krajině v ČR, specificích žurnalistické práce, ale i teoretickém pohledu na žurnalistiku. Student bude na konci kurzu schopen porozumět a vysvětlit základní pravidla žurnalistiky. Seznámí je se základními obecnými charakteristikami zpravodajství a publicistiky, historickým vývojem i současným stavem médií v České republice. Studenti se naučí rozlišovat a vytvořit zpravodajské a publicistické žánry, získají přehled o mediální legislativě a etických normách. Student bude schopen použít informace o práci se zdroji, seznámí se s pravidly úpravy žurnalistických textů jiných autorů a agenturních zpráv. Studenti budou navíc samostatně zpracovávat praktický úkol zaměřený na výše zmíněné oblasti žurnalistiky.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu
 • I. Úvod do žurnalistiky
 • 2. Základní pojmy
 • 3. Dějiny žurnalistiky
 • 4. Mediální krajina v ČR
 • 5. Charakteristika a typologie médií
 • II. Zpravodajství a publicistika
 • 6. a 7. Zpravodajství
 • 8. a 9. Publicistika
 • 10. Základy redakční práce
 • III. Mediální legislativa a etické normy
 • 11. a 12. Regulace a samoregulace žurnalistiky
 • 13. Závěrečný test a ukončení kurzu
Literatura
 • BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika : [praktická příručka pro novináře]. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 186 s. ISBN 8071788716. info
 • BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. info
 • MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Translated by Hana Loupová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 182 s. ISBN 80-7178-840-6. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
 • PAPE, Susan a Sue FEATHERSTONE. Newspaper journalism : a practical introduction. 1st pub. London: Sage Publications, 2005. 222 s. ISBN 0761943293. info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
Výukové metody
teoretická příprava praktické úkoly
Metody hodnocení
písemný úkol - nutné splnit zadání a odevzdat v termínu;
úkol je hodnocen jako výborný, vyhovující, či nevyhovující;
nevyhovující text musí být přepracován podle připomínek.
Závěrečná zkouška má formu písemného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Do roku 2005/2006 byl tento předmět vyučován pod názvem Úvod do zpravodajství.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ZUR105