ZUR232 Televizní zpravodajství (dílna)

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Bočková (cvičící)
Mgr. Iva Vodáková (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR232/01: Po 16:00–17:40 Studio 527
ZUR232/02: Po 16:00–17:40 Střižna 531
Předpoklady
NOW ( ZUR289 Televizní zpravodajství )
V dílně televizního zpravodajství si studenti prohloubí a prakticky vyzkouší znalosti z hlavního kurzu. Od cvičení, která jim ukáží, na co se při práci v terénu soustředit, postoupí přes natáčení obrazové sekvence až k přípravě samostatné reportáže. Oba předměty jsou propojené - hosté mohou podle svých časových možností přicházet jak do kurzu, tak do dílny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na praxi v redakci televizního zpravodajství.
Výstupy z učení
Po absolvování televizní dílny a Úvodu do televizního zpravodajství budou studenti a studentky vědět, jaká je náplň práce jednotlivých profesí podílejících se na tvorbě denního televizního zpravodajství. Při zadání tématu reportáže by měli umět navrhnout způsob jeho zpracování pro televizní relaci - jaký formát by byl vhodný, jaké zdroje a respondenty by mohli vyžít a oslovit, jak dané téma rozšířit. Budou mít základní představu o vedení rozhovoru a chování na místě natáčení stejně jako o spolupráci s kameramanem a střihačem.
Osnova
 • 1. ÚVOD – KDO JE KDO V REDAKCI
 • 2. FORMÁTY V TV ZPRAVODAJSTVÍ a ZDROJE
 • 3. OD INFORMACE K PŘÍBĚHU – DEN EDITORA A REDAKTORA
 • 4. PRÁCE V TERÉNU A VE STŘIŽNĚ
 • 5. NAŽIVO
 • 6. MoJo – MOBILNÍ ŽURNALISMUS, NOVÉ TECHNOLIOGIE
 • 7. VEŘEJNOPRÁVNÍ A KOMERČNÍ
 • 8. EXKURZE
 • 9. PRÁVO A ETIKA
 • 10. PRAXE – STŘIH
 • 11. PRAXE – SAMOSTATNÉ NATÁČENÍ REPORTÁŽÍ
 • 12. ZÁPOČET
 • 19. 2. 2018
 • I. ÚVOD – MÝTA A FAKTA O TELEVIZNÍM ZPRAVODAJSTVÍ
 • Kdo jsme, co chceme, co budeme chtít od studentů (viz. anotace) První polovina lekce bude spíš diskusní o tom, jak si studenti představují chod redakce a vznik zpravodajského příspěvku.
 • Host: Dominik Vaněk – student z minulého kurzu, Dominik teď pracuje jako sportovní redaktor v brněnské redakci ČT. Podělí se o svoje zkušenosti s kurzem i z následné praxe: co mu přišlo důležité, co chybělo....
 • KDO JE KDO V REDAKCI
 • Jednotlivé pozice v redakci a jejich funkce. Jak si postupně předávají štafetu při výrobě příspěvku, kdo s kým spolupracuje a kdo má v čem silnější slovo. Představíme strukturu redakce. Zatímco je redaktor v terénu, produkce mu kryje záda. A honí ho, aby včas navrátil štáb i auto :-) Kolik to celé stojí? Jak zjednodušil televizní práci internet.
 • 26. 2. 2018
 • II. FORMÁTY V TV ZPRAVODAJSTVÍ
 • Představení základních formátů objevujících se v televizní relaci: čtená, čtená se synchronem, host ve studiu, živý vstup, zpráva, reportáž, stand-upová reportáž, rozepsaný CRT, bez komentáře. Téma si vyžádá svůj formát, nikoli obráceně. Formát nesmí zastínit téma. Zpravodajský slovníček - synchron, asynchron, komentář, stand – up, ruchy, podkresy, OI, oriony, grafika, studio, zpětná, SNG, UVR …
 • Host: Bc. Petr Albrecht, editor Událostí v regionech
 • ZDROJE
 • Odkud se berou témata? Jak by mělo vypadat ověřování informací - dva zdroje nutnost. Vlastní versus veřejné zdroje. Co nabízí „virtuální“ zdroje – obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, přehled soudních jednání, registr smluv, hasičské zásahy apod. Zprostředkované informace, zpravodajské agentury. „Exkluzivní“ témata a nedůvěra vůči autoritám – proč dávají právě tyhle informace právě mně?
 • 5. 3. 2018
 • III. OD INFORMACE K PŘÍBĚHU
 • Jak se z informace stane zpravodajský příspěvek. Práce editora zpravodajství, vzájemná spolupráce s redaktory a dalšími částmi redakce (Události, ČT24). Jak najít zaměření reportáže. Jaké typy událostí zpravodajství zpracovává: aktuálky, soudy, politika, sousedské spory, servisní zprávy… V čem se liší jejich natáčení. Nad čím musí redaktor přemýšlet, než vyjede točit: náhled na téma jako příběh, kolik je zainteresovaných stran, na koho/co se zaměřit, kdo je „hrdinou příběhu“, jak to celé spojit, příklady struktury reportáže (hodiny, ovál, stromeček), proč se v TV moc neuplatňuje obrácená pyramida?
 • DEN EDITORA A REDAKTORA
 • Samotné natáčení v terénu. Respondenti, obrázky, ankety, ruchy. Rozdíly natáčení mezi aktuálkou a ostatními typy zpráv. Redaktor nikdy nepracuje jen na jedné věci – dává informace pro web, telefonuje do Prahy otázky pro živák, do toho sbírá vše potřební do reportáže.
 • Host: Mgr. Barbora Telferová, redaktorka a editorka zpravodajství ČT
 • 12. 3. 2018
 • IV. PRÁCE V TERÉNU A VE STŘIŽNĚ Co se děje během samotného natáčení. Komunikace a spolupráce s kameramanem, volba stylu záběrů. Jak vést rozhovor, abychom se dozvěděli, co chceme vědět. Natáčení aktuálních situací. Ankety. Stand-upy. Jak se natáčí, když se kolem nic neděje. Zpět v redakci, psaní scénáře – komunikace s editorem. Struktura příspěvku. Čeština ve zpravodajství. Střižna, spolupráce se střihačem. Jak střih ovlivňuje vyznění reportáže. Souhra obrazu a zvuku. Může střih reportáž zachránit i potopit? Jde o vteřiny. Obraz je důležitější než zvuk. I zprávu bez zvuku by měl divák pochopit. Jak ovlivnit výrazové prostředky už při natáčení typem záběrů. Zaměří se na střih a jeho přispění k vyznění příspěvku. Psaní textu reportáže.
 • Host: Jan Medlík, kameraman, redakce zpravodajství ČT
 • 19. 3. 2018
 • V. NAŽIVO Jak vypadá živé vysílání z pohledu moderátora, editora a redaktora. Živý zpravodajský proud. Co jsou tzv. kontinuály? Živý vstup – rozdíl ČT24 a Události v regionech. Představíme falešné živé vstupy (Prima, Barrandov)
 • Host: Mgr. Iva Šmelová, moderátorka a editorka, ČT
 • 26. 3. 2018 VI. MoJo – MOBILNÍ ŽURNALISMUS, NOVÉ TECHNOLIOGIE
 • Kdo je VJ. Jak se jeho práce liší od práce redaktora. Splývání funkcí a smazávání hranic mezi profesemi. Výhody a nevýhody. Jak je možné natočit reportáž jen na mobilní telefon.
 • Host: Mgr. Ondřej Schneider, redaktor, editor, zpravodajství ČT
 • 2. 4. 2018
 • VELIKONOCE – LEKCE NENÍ
 • 9. 4. 2018
 • VII. VEŘEJNOPRÁVNÍ A KOMERČNÍ
 • Struktura vysílání na ČT24. Kdy se zpravodajské relace objevují v plnoformátových televizích? Prime time. Komerční stanice a formáty v rámci jejich zpravodajství. V druhé polovině bude hostem ředitel TS Brno Mgr. Jan Souček, který popíše zařazení zpravodajství do struktury ČT a také pozici České televize v rámci televizního zpravodajství v ČR obecně.
 • Host: Mgr. Jan Souček, ředitel TS Brno
 • 16. 4. 2018
 • VII. EXKURZE v TS Brno !!!!! Pozor sraz 15:00 na vrátnici TS Brno, Trnkova 2345/117 !!!
 • 23. 4. 2018
 • IX. PRÁVO A ETIKA
 • Právní a etické limity v televizním zpravodajství: Skrytá kamera, natáčení dětí a nezletilých, ankety, telefonáty. Placení za materiály, přijímání darů. Embarga. Zpracování příspěvků o kriminalitě, jak mluvit o obětech a pachatelích.
 • Host: Mgr. Rostislav Vrzal, právník ČT Brno
 • 30. 4. 2018
 • X. PRAXE – STŘIH
 • Host: Jiří Venclík, kameraman zpravodajství ČT
 • 7. 5. 2018
 • XI. PRAXE – SAMOSTATNÉ NATÁČENÍ REPORTÁŽÍ
 • Výuka nebude, prostor pro natáčení a dokončení reportáží. Obě budeme k dispozici pro online konzultace.
 • Studenti nahrají do 13.5. 20:00 hotové reportáže na youtube kanál ZUR289.
 • 14. 5. 2018
 • X. ZÁPOČET
 • Společné hodnocení závěrečných reportáží.
Literatura
  doporučená literatura
 • TATANO, Randy. Broadcast journalism street smarts : the 2013 survival guide for today's television newsroom. [s.l.]: Accio Books, 2013. 258 s. ISBN 9781481800174. info
 • SHOOK, Fred, John LARSON a John DETARSIO. Television field production and reporting : a guide to visual storytelling. 6th ed. Boston: Pearson, 2013. xv, 351. ISBN 9780205111589. info
 • WENGER, Debora Halpern a Deborah POTTER. Advancing the story : broadcast journalism in a multimedia world. 2nd ed. Washington: CQ Press, 2012. xxxi, 380. ISBN 9781608717149. info
 • Writing for broadcast journalists. Edited by Rick Thompson. 2nd ed. New York: Routledge, 2010. viii, 192. ISBN 9780415581684. info
 • ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 9788024616612. info
 • Broadcast journalism : a critical introduction. Edited by Jane Chapman - Marie Kinsey. New York, NY: Routledge, 2008. x, 278. ISBN 9780203886458. info
 • TUGGLE, C. A., Forrest CARR a Suzanne HUFFMAN. Broadcast news handbook : writing, reporting, and producing in a converging media world. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 2004. 284, 26. ISBN 0072853514. info
Výukové metody
přednášky
diskuze
individiuální úkoly
práce ve skupinách
Metody hodnocení
Podmínky pro zápočet: účast minimálně na 9 seminářích, příprava na hodiny, splnění všech praktických úkolů v hodinách, natočení vlastní reportáže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR232