ZUR372 Web TV

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jan Rozkošný (přednášející)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří jsou už zapojeni nebo se v tomto semestru zapojí do práce v redakci univerzitní televize Muni TV. Souhlas se zápisem do předmětu bude udělen žadatelům o výjimku na základě domluvy na prvním setkání redakčního týmu, které se uskuteční v čase výuky definovaném rozvrhem hned v prvním týdnu semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1) Studenti předmětu si v kurzu osvojí dovednosti z oblasti televizní tvorby
2) Předmět je navázán na redakci celouniverzitní studentské televize MuniTV
3) Studenti si v rámci předmětu budou moci projít různými pozicemi produkce televizních obsahů (režie, produkce, střih, …)
4) Setkání s pedagogy/odborníky z praxe
5) Semináře/workshopy/“AV dílny“
6) Seznámení se s pokročilejšími postupy produkce AV obsahů
7) Možnost využití profesionálních technických prostředků pro AV tvorbu (rigy, jeřáby, pokročilé postrpodukční SW, …)

Na zápočet je nutné, aby každý student v předmětu splnil:
- aktivní účast na seminářích
- vytvořil alespoň 4 autorské TV příspěvky
- práce v AV studiu
Osnova
  • Dramaturgie programu - základní pojmy, cílové skupiny, programování, TV formáty, sledovanost, hodnocení
  • Nová média a technologie - hybridní TV, sociální sítě
Literatura
  • GEYEN, J. L.The DSLR Filmmaker's Handbook: Real-World Production Techniques, SYBEX. 2012.
  • KENNETH K. Videojournalism/Multimedia Storytelling ,Focal Press. 2012,
  • BOCK, M. Video Journalism. Editih house -Peter Lang 2012.
  • LABÍK, Ľ. Dramaturgia strihovej skladby , Nakladatelství VeRBuM, 2013
  • LANCASTER, K. Video Journalism for the Web/A Practical Introduction to Documentary Storytelling, Routledge, 2012.
Výukové metody
Výuka se bude konat v úzké pracovní skupině, bude vedena formou porady, prezentace a diskuze.
Metody hodnocení
75% účast, aktivní participace na seminářích
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/ZUR372