ZURb1208 Lokální a komunitní média

Fakulta sociálních studií
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v lokální a komunitní žurnalistice. Nabízí informace o typologii, historii i aspektech současného fungování lokálních a komunitních médií. Plánovaný obsah předmětu je zaměřený jak na teoretické přístupy k fungování tohoto typu médií a žurnalistiky, tak na získání praktických zkušeností v tvorbě žurnalistických textů pro tento typ médií a praktických informací o fungování lokálních a komunitních médií a jejich zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: porozumět typologii, historii a současnému vývoji a aspektům lokálních a komunitních médií; seznámit se s rutinami v lokálních a komunitních redakcích (při exkurzích do vybraných médií či na lokální veřejná zasedání či tiskové konference); získat přehled o českých lokálních a komunitních médiích; naučit se základní teorie týkající se postavení lokálních a komunitních médií ve spolenčnosti a mediálním systému; porozumět mediálním zákonům a etickým normám, které se konkrétně týkají fungování lokálních a komunitních médií.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky lokálních a komunitních médií. 2.-3. Historický vývoj lokálních a komunitních médií, především po roce 1989 v České republice. 4.–9. Aspekty současného fungování lokálních a komunitních médií. 10.-11. Specifika lokální a komunitní žurnalistiky. 12.-13. Normy upravující fungování lokálních a komunitních médií.
Literatura
 • Making the local news : local journalism in context. Edited by Bob Franklin - David Murphy. 1st pub. London: Routledge, 1998. xi, 273. ISBN 0415168031. info
 • Local journalism and local media : making the local news. Edited by Bob Franklin. New York: Routledge, 2006. xv, 311. ISBN 0415379547. info
 • PÁCL, Pavel. Hromadné sdělovací prostředky v regionu. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. 105 s. ISBN 8070424818. info
 • TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 1. vyd. Bratislava: SOFA, 1999. 219 s. ISBN 80-85752-66-2. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Czech Local Press Content: When More is Actually Less. Communication Today, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016, roč. 7, č. 1, s. 104-117. ISSN 1338-130X. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Comparing Czech and Slovak Council Newspapers’ Policy and Regulation Development. Media and Communication, Portugal: Cogitatio, 2015, roč. 3, č. 4, s. 62-75. ISSN 2183-2439. doi:10.17645/mac.v3i4.341. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 340 s. ISBN 978-80-210-6478-2. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 130 s. Média, kultura a komunikace, svazek 8. ISBN 978-80-210-4473-9. info
 • ALDRIDGE, Meryl. Understanding the local media. 1st publ. Berkshire: Open University Press, 2007. 193 s. ISBN 9780335221721. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, úkoly, exkurze.
Metody hodnocení
Zápočet obdrží studenti, kteří se budou aktivně účastnit výuky i exkurzí a splní zadané domácí úkoly.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ZURb1208