ZURb1212 Fotožurnalistika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Petr Lindner (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět primárně přináší osvojení základů fotožurnalistiky v běžné novinářské či publicistické praxi. Student získá znalosti z teorie fotografie, etiky, ale hlavně dovednosti fotožurnalisty. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Student získá znalosti nezbytné teorie fotografie například z pohledu kompozice nebo využití světla, ohniskové vzdálenosti či hloubky ostrosti. Nabude znalosti problematiky užití fotografie v rozličných médiích, ve vztahu k layoutu tištěných nebo online médií. Student se seznámí se základy fotoeditorské praxe, naučí se fotografie „popisovat“ ve smyslu metatagů, klíčových slov, ale také samotných popisků k fotografiím. Student získá nezbytné informace o etice ve fotografii, ať už ve vztahu k zobrazovaným skutečnostem nebo z pozice role samotného fotožurnalisty. Zároveň nabude znalosti o právech fotožurnalisty, pořizujícího zpravodajské obrazové záznamy.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář. Seznámení s předmětem, s cvičeními a úkoly pro zápočet, včetně jejich zadání a termínů. 2. Role fotografie v médiích 21. století. Reportáž | Dokument | (Street foto). Rozdíly, specifika, společné linie, rozdíly. 3. Dějiny a současnost žurnalistické fotografie ve zkratce. Příklady, ukázky, kontroverze. Profesionální vs. „občanská“ fotožurnalistika. 4. Píšící redaktor v roli fotografa. Krize fotožurnalistiky v současných médiích – „univerzální redaktoři“ vs specialisté (píšící redaktoři a fotoreportéři). Fototechnika v žurnalistické praxi. Zrcadlovky, bezzrcadlovky, kompakty, smartphony… Fotografování s minimální výbavou – typicky smartphony. 5. Kompozice. Základy kompozice obecně. Kompozice ve vztahu ke konkrétním médiím. Kompozice a ohnisková vzdálenost plus hloubka ostrosti. 6. Technická kvalita fotografie. Exponometrie. Vyvážení bílé. Výhody (a zápory) datového formátu RAW. Digitální úpravy, digitální „kurvítka“, barevná vs. černobílá fotografie v digitální době. 7. Portrét. Specifika portrétu pro reportážní praxi a pro rozhovor. Ochrana osobnostních práv. Komunikace s portrétovaným. Foto- a žurnalista v jedné osobě. Práce s ohnisky, hloubkou ostrosti, se světlem. Blesk jako dobrý pomocník i zlý sluha. Kompozice portrétu ve vztahu k portrétované osobě. 8. Jak se neudusit v obrazovém smogu. Archivace fotografií (software, částečně i hardware). Metadata, hromadné přiřazení informací k fotografiím. Fotografie & popisky. Význam a pravidla popisek. Typografie popisek. 9. Reportáž 1. Co je reportážní fotografie (a co není). Význam fotožurnalismu ve 21. století – v době internetu a sociálních sítí. Etika ve fotožurnalistice. Manipulace s fotografií. Ochrana osobnostních práv. Etický kodex vydavatelů a tiskových agentur. Práva fotografa-novináře. Člověčí (lidský) přístup vs. „ostré lokty“. Reportážní fotograf v akci. Akreditace vs. „volné“ focení (na ulici…). 10. Reportáž 2. Technika fotografování reportáže. General news vs. Spot news – fotografování v předem naplánovaných (a naplánovatelných) podmínkách vs. nepředvídatelné akce. Funkce moderních fotoaparátů důležité pro pořizování reportážních snímků. Ohniska. Blesk. Expozice – jak je využít v praxi. 11. Použití fotografie v médiích. Kvantita vs. kvalita – jak vybrat správný set snímků do článku. „Online“ výběr v naléhavé situaci. Layout tištěných médií ve vztahu k fotografii. Koordinace práce s redaktorem, fotoeditorem, šéfredaktorem. Specifika fotografie pro web (televizi, videoservery – obecně online). Fotografie pro tiskové agentury. 12. Dokument. Dokument jako „nejvyšší forma ‚2D‘ obrazového sdělení“. Dokument v žurnalistické praxi. Delší formáty článků, seriály, časosběry, otevřená témata. Fotograf (autor) vs. fotoeditor ve výběru fotografií. Role kurátora, role vydavatele a (/auto/cenzora)… Přesahy reportážní fotografie a dokumentu k „artu“. Role obrazové informace a výtvarné fotografie v žurnalistice – kde jsou hranice? 13. Základní úpravy fotografií. Etika úprav ve fotožurnalistice. RAW vs. JPEG podruhé. Rychlost zpracování a předávání obrazových dat, úpravy ve fotoaparátu. Digitální technika vs. kvalita. Digitální filtry, „kurvítka“. „Košer“ základní úpravy prakticky – expozice, vyvážení bílé, ořez, náklon, srovnání linií… 14. Závěrečné kolokvium. Hodnocení závěrečných prací, diskuze se studenty.
Literatura
  • Manuál pouličního fotografa | David Gibson | Zoner Press 2014.
  • Nový občanský zákoník : zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. 320 s. ISBN 9788087974018. info
  • Naučte se fotografovat s bleskem kreativně. Photo by Bryan F. Peterson. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2012. 160 s. ISBN 9788074131882. info
  • Velká kniha reportážní fotografie : jak vznikají snímky, které řeknou víc než slova. Translated by Ondřej Doseděl, Photo by Vincent Laforet. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2012. 240 stran. ISBN 9788025137208. info
  • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 9788024618999. info
  • DOLEJŠÍ, Tomáš. Blesk : praktické postupy pro digitální fotografii. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 157 s. ISBN 9788025127292. info
  • PETERSON, Bryan F. Naučte se fotografovat digitálně : naučte se pořizovat skvělé snímky digitálním aparátem. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2006. 160 s. ISBN 8086815390. info
  • PETERSON, Bryan F. Portrét - naučte se fotografovat kreativně. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2006. 160 s. ISBN 8086815498. info
  • KŘÍŽ, Jan, Irena HOLCOVÁ a Veronika NERUDOVÁ. Autorský zákon : zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů : (s poznámkami a úvodním slovem). Vyd. 1. Praha: IFEC, 2000. 111 s. ISBN 8086412040. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, domácí úkoly. Simulovaná výuka pod vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním alespoň dvou ze tří zadaných úkolů a seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.