ZURb1213 Dějiny českých médií v éře první republiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vérteši (cvičící)
Garance
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 AVC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu Dějiny českých médií v éře první republiky je seznámit posluchače s vývojem českých médií v době první republiky. Kurs se koncentruje na charakter a strukturu médií v I. republice, stranický a nadstranický tisk, fenomén Lidových novin, Radiojournal a zpravodajský film.
V kontextu stranickopolitického tisku kurs sleduje problematiku vztahu politické strany a tištěných médií, dále programová východiska a interní konfrontace, způsoby financování stranického tisku a formy jeho distribuce, jakož i jeho strukturu (deníky, regionální noviny, tištěná média pro ženy, mládež, odbory a zájmové skupiny, časopisy a revue, tisk na Moravě a Brněnsku). Kurs je plánován jako třináct dvouhodinových lekcí kombinujících formu přednášky a semináře, na němž jsou diskutována prezentovaná témata.
Výstupy z učení
Student získal teoretické i faktické znalosti, jež mu umožnily pochopit vývoj médií v dějinném kontextu a vysvětlit historické procesy, jež zásadním způsobem ovlivňují roli médií v dobové společnosti. Posluchač předmětu si rovněž osvojil dovednosti, které mu dovolily analyzovat mocenské, politické, socioekonomické a kulturní souvislosti utváření dobových mediálních produktů.
Osnova
 • 1. týden: Úvodní lekce
 • 2. týden: Obecná charakteristika I. republiky
 • 3. týden: Regulace a kontrola médií
 • 4. týden: Česká tištěná media v době I. republiky
 • 5. týden: Tisk Československé národní demokracie (ČND)/Národního sjednocení (NS)
 • 6. týden: Tisk agrární a živnostenské strany
 • 7. týden: Tisk Československé strany lidové (ČSL)
 • 8. týden: Tisk Československé strany socialistické (ČSS)/národně socialistické (ČSNS)
 • 9. týden: Tisk Československé sociálně demokratické strany dělnické (ČSDSD)
 • 10. týden: Tisk opozičních politických stran (tisk Komunistické strany Československa (KSČ); tisk krajně pravicové opozice - Národní liga (NL), Národní obec fašistická (NOF)
 • 11. týden: Nadstranický nezávislý tisk; fenomén Lidové noviny
 • 12. týden: Československý rozhlas (Radiojournal)
 • 13. týden: Filmové zpravodajství
Literatura
 • BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií : od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 9788024730288. info
 • KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310, xxxii. ISBN 9788073676988. info
 • BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. III. díl, Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 305 s. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 8072770306. info
 • KUBÍČEK, Jaromír. Český politický tisk : na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1938. v Brně: Blok, 1982. 307 s. info
 • PERNES, Jiří. Svět Lidových novin, 1893-1993 : stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. Photo by Milan Hoffer. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1993. 143 s. ISBN 8071060569. info
 • ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal : rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 198 s. ISBN 8024606240. info
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Informace k zápočtu v době distanční výuky: zápočet bude realizován ústní distanční formou on-line a je nutné odevzdat oba zadané úkoly v průběhu zkouškového období - pokud nebylo odevzdáno již dříve - ještě před tím, než student přistoupí k zápočtu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ZURb1213