ZURb1223 Tvůrčí psaní a jazyk

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZURb1223/01: St 12:00–13:40 AVC, J. Salaquardová
ZURb1223/02: St 14:00–15:40 AVC, J. Salaquardová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 78/88, pouze zareg.: 0/88
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interaktivní předmět podněcuje – v souboru speciálně vytvořených stylistických jazykových her, hříček a cvičení – k inspirativním postupům, které mohou studenti posléze využít v žurnalistické praxi. Tvořivou hrou rozvíjí student svobodně svou osobnost, kultivuje svou intuici a autorskou vnímavost. Předmět předpokládá aktivní účast. V průběhu setkání studenti tvoří text a předčítají je. Skupina obohacuje autora potřebnou zpětnou vazbou. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Tvořivou hrou rozvíjí student svobodně svou osobnost, kultivuje svou intuici a autorskou vnímavost. Absolvent kurzu dokáže reflektovat pravidla tvůrčího psaní a jazyka a uplatnit je při tvorbě vlastních žurnalistických textů.
Osnova
 • Osnova: 1. Intuice, talent, automatický text, autorský deník. Tvorba textů. 2. Sebereflexe, reflexe, autorovo sebepoznání. Tvorba textů. 3. Pozornost, vnímavost, empatie. Tvorba textů. 4. Metody tvořivé práce, zdroje inspirací, vědomá práce s tvořivými zdroji, jazyk. Tvorba textů. 5. Přirovnání, metafora. Inventář (výčet). Tvorba textů. 6. Humor a text. Popis, originalita, překvapující porušení formy. Tvorba textů. 7. Lexikum; výpůjčky ze stylistických registrů. Bohatství plevelných slov. Frazeologie. Umění aktualizace, užití modelovosti. Dialog, uvozovací věta. 8. Zdroje inspirace. Tvořivé hledání inspiračních zásob. Tvorba textů, hry. 9. Struktury: Teze, antiteze, forma AB (AbBa – v textu). Paradox, zápor. Tvorba textů, hry. 10. Kompozice kruhem. Účinek triády. Účinek opakování a rytmizace. Tvorba textů, hry. 11. Úvod, pointa, závěr. Kompoziční postupy, rozličnost formy. Autorský styl. Tvorba textů, hry.
Literatura
 • Aristoteles: Poetika. Gryf, Praha 1993.Bradbury, R.: Zen a umění psát, Pragma, 1998 Praha.
 • Casterton, J.: Cretaive Writting, Macmillan 1986.Čelakovský, F.L.: Mudrosloví národu slov. ve příslovích.ČSl.spis. 1978.
 • Fairfax, John: Creative Writting. Elm Tree Books 1989.Fairfax, J.- Moat, J.: The Way to Write. Elm Tree Books 1981.
 • Hajn, P.: Jak se píší knih. Svoboda, Praha 1988. Hiršal, J., Grogerová, B.: Slovo akce písmo, hlas. Čs. spisovatel, Praha 1967.
 • Kitchen, P.: The Way to Write Novels. Elm Tree Books 1992.Kolektiv: O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno 1993.
 • Lacina, V.: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Praha, Čs. spisovatel 1981.Lodge, D.: The Art of Fiction, Penguin Books 1992.Pink, E.: Oáza štěstí. Zahrada Epikurova, in E. Fink, Oáza štěstí, Mladá fronta, Praha 1992.
 • Shaugnessy, S.: Meditations for Writers. Harper Collins 1993.Škvorecký J.: Samožerbuch. Panorama, Praha 1991.Škvorecký J.: Samožerbuch. Panorama, Praha 1991.
 • Watts, N.: Umění psát. Grada, Praha.King, S.: O Psaní (memoáry o řemesle).
 • Maisel, E.: Trénink kreativity. Portál. 2002. Salaquardová, J. Soubor stylistických a tvůrčích her (e-skriptum ke kurzu Tvůrčí psaní).
Výukové metody
Semináře, workshopy, úkoly. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce. Princip her.
Metody hodnocení
Náplní kurzu je tvorba textu. Studenti jsou hodnoceni průběžne; po skončení semestru odevzdávají všechny autorské práce (tvořené v jednolivých setkáních) v elektronické podobě. Je požadována nejméně 90procentní přítomnost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ZURb1223