ZURd0007 Prezentace návrhu dizertačního projektu

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům nově přicházejícím do doktorského studia a má charakter iniciačního veřejného semináře, v jehož rámci noví studenti prezentují studentům ostatním a pedagogům návrhy projektů dizertačních prací, s nimiž byli přijati ke studiu. Prezentovaný návrh oponuje školitel a vybraný spolustudující z řad zkušenějších doktorských studentů, následně je diskutován účastníky semináře. Cílem předmětu je jednak zajištění širší zpětné vazby novým studujícím, jednak obeznámení ostatních studujících s nově řešenými dizertačními tématy.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Osnova
  • Zápočet bude udělen za prezentaci projektu dizertační práce, jež se uskuteční v rámci společného semináře.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0007