ZURd0099 Dizertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: ZUD008
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje samostatné psaní dizertační práce, a to ve fázi po sběrech a po analýze dat, kdy studující v návaznosti na předchozí předměty připravují vlastní finální text dizertace.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3 a 5.
Osnova
  • Udělení zápočtu školitelem je podmíněno pravidelnými konzultacemi a odevzdáním uceleného draftu analytické části dizertační práce, případně za článek, který je součástí dizertační práce (a který současně nebyl součástí ukončení předmětu Publikační činnost I a Publikační činnost II). Další kvalitativní kritéria pro udělení zápočtu stanovují jednotliví školitelé s přihlédnutím ke specifikům konkrétních dizertačních prací.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURd0099