MVZ163 Aktuální otázky mezinárodní ochrany lidských práv

Fakulta sociálních studií
jaro 2006
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 16:00–17:40 P21
Předpoklady
Úroveň kursu je podmíněna aktivní diskusí studentů založené na průběžné přípravě na hodiny. Příprava spočívá v četbě zadaných odborných, většinou anglických textů a samostatném vyhledání si relevantních doplňujících informací. Dále se očekává, že studenti budou průběžně sledovat mezinárodní události týkající se kurzu. Nezbytným předpokladem k úspěšnému zakončení kurzu je schopnost studentů napsat odbornou práci a zápočet bez uchýlení se k plagiátorství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs reaguje na aktuální vývoj na mezinárodně politické scéně a snaží se rozebrat vybrané významné události (Afgánistán, Irák, Guantanamo, Abu Ghraib) v kontextu širšího lidskoprávního diskursu. V první části hodiny budou položeny teoretické a právní základy pro zasazení klíčových událostí do odborné debaty, v druhé části hodiny pak budou tyto poznatky konfrontovány s mezinárodně politickou praxí. K základním otázkám řešeným v tomto kursu patří, jakou roli dnes hrají lidská práva a právo obecně v mezinárodních vztazích, jestli jsou opravdu účinným nástrojem nebo jen rétorikou západních politických představitelů. Dochází dnes v praxi opravdu k legalizaci mezinárodní politiky a její častějšímu omezování ve prospěch dodržování lidských práv nebo je to jen zbožné přání lidskoprávních aktivistů? Studenti by po absolvování kursu měli - získat orientaci v právu lidských práv, humanitárním a mezinárodním trestním právu a jejich aktuálním vývoji - seznámit se s fungováním mezinárodních lidskoprávních ochranných mechanismů a na konkrétních případech si osvojit práci s případy řešenými před nimi - uvědomit si širší souvislosti okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů a vztahu mezi dosažením míru a stíháním pachatelů válečných zločinů - procvičit si schopnost výzkumu na internetu a schopnost aplikace získaných dovedností v praxi na zadaných cvičeních Literatura Povinná a doplňující četba spolu s webovými odkazy ke každé hodině jsou dostupné v Informačním systému.
Osnova
  • 1. ODPADA Úvod, organizace a poslání kursu - ODPADA - seznámení s literaturou ke kurzu, s jeho cíly a průběhem - vysvětlení výuky a způsobu hodnocení 2. Lidská práva, humanitární právo a mezinárodní právo trestní v mezinárodních vztazích a) povinná literatura Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, C.H.BECK, str. 5 - 25 b) doplňující literatura Hathaway, A.O.: Do human rights treaties make a difference?, The Yale Law Journal, Jun 2002.Vol.111, Iss. 8; pg. 1935, 108 pgs (1944-1962, Krauthammer, Ch.: The Curse of Legalism, The New Republic, Nov 6, 1989, pp. 44-50. c) referát Prezentace článku z doporučené literatury d) průběžný úkol č. 1 Vyhledejte poslední zprávy České republiky ke kontrolním orgánům OSN, vyberte si jednu a napište, za co byla ČR kritizována a jak na to odpověděla (seminární práce na max. 2 normostrany 3600 znaků s mezerami) 3. Intervence v Kosovu, její legalita a odpověď mezinárodních soudů a) povinná literatura Simma, B.: NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects, European Journal of International Law, Vol. 10 (1999) No. 1, pp. 1 22. Lukášek, L.: Kosovská krize a mezinárodní právo, Mezinárodní politika 6/99, str. 9 11. Malenovský, J.: Ještě jednou o Kosovu a mezinárodním právu, Mezinárodní politika 7/99, str. 6 - 7. b) doplňující literatura Cassese, A.: Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community? Comment on Bruno Simma, NATO, , European Journal of International Law, Vol. 10 (1999) No. 1, pp. 1 22. c) referát Hodnocení zásahu NATO v Kosovu mezinárodními nevládními organizacemi d) debata Mělo NATO v Kosovu zasahovat? 4. 9/11 a operace v Afghánistánu a) povinná literatura Quigley, J.: The Afghanistan War And Self-Defense, Valparaiso University Law Review, Spring, 2003. b) doplňující literatura U.S. invasion of Afghanistan: http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._invasion_of_Afghanistan c) referát Vývoj v Afghánistánu od amerického útoku 5. Irák: mezinárodní právo v troskách? a) povinná literatura Urbanová, V.: Otazníky nad vojenským zásahem v Kosovu a Iráku a nad tváří současného mezinárodního práva, Právník 1/2004, str. 16-37. b) doporučená literatura Rubin, James P. Rubin: Stumbling Into War, Foreign Affairs, September/October 2003. http://www.foreignaffairs.org/20030901faessay82504/james-p-rubin/stumbling-into-war.html?mode=print c) referát Kde se vzaly a kde se ztratily zbraně hromadného ničení? d) debata Zásah v Iráku ano či ne? 6. Guantanamo: váleční zajatci nebo nepřátelští bojovníci? a) povinná literatura Klečková, R.: Případ zacházení se zadrženými na Guantanámu, Trestněprávní revue, 9/2005, str. 237 241. Rabkin, J.: After Guantanamo: The war over the Geneva Convention, The National Interest; Summer 2002 b) doplňující literatura: William Cabaniss: Kritizované Guntanámo pomáhá chránit životy http://ihned.cz/1-10076520-16631950-00000K_d-9e Amnesty International: United States of America: Guantánamo and beyond: The continuing pursuit of unchecked executive power: http://web.amnesty.org/library/index/engamr510832005 c) referát Tajná vězení v Evropě d) debata Zavřít Guantanámo? e) průběžný úkol č. 2 Vztahují se na zadržené na Guantanamu Ženevské úmluvy? Jestli ano, které články? (seminární práce na max. 1 normostranu) 7. Abu Ghraib: limity zákazu mučení a) povinná literatura Balestrieri, E.B.: Abu Ghraib Prison Abuse And The Rule Of Law, International Journal on World Peace. New York: Dec 2004.Vol.21, Iss. 4; pg. 3, 18 pgs b) doplňující literatura The Road to Abu Ghraib, http://www.hrw.org/reports/2004/usa0604/ c) debata Je mučení za zvláštních okolností přijatelné? 8. Protiteroristická legislativa: hledání hranice a) povinná literatura Haque, S.M.: Government responses to terrorism, Public Administration Review. Washington: Sep 2002.Vol.62 pg. 170, 11 pgs. b) doplňující literatura Statewatch: Peio M. Aierbe.: Spanish anti-terrorist policy, with the wind blowing in its favour, http://www.statewatch.org/news/2005/nov/spain-anti-terrorism-aierbe.pdf c) referát Protiteroristická opatření v ČR Protiteroristická opatření ve Velké Británii Protiteroristická opatření ve Francii 9. Evropská unie a lidská práva a) povinná literatura Weiler, J.H.H, Alston, P.: An Ever Closer Union in need of a Human Rights Policy, European Journal of International Law 9 (1998), 41-66. b) doplňující literatura Lawson, R.: Human Rights: The Best is Yet to Come, European Constitutional Law Review, 1: 2737, 2005. c) referát Dopad odmítnutí Ústavní smlouvy na lidskoprávní politiku EU Evropský zatýkací rozkaz 10. Mezinárodní trestní soudnictví: Saddám Husajn před soudem a) povinná literatura Sunardi, T.: Mezinárodní trestní soud a jeho předchůdci, Mezinárodní vztahy 1/2000, 36-46. Tarin, D.: Prosecuting Saddam And Bungling Transitional Justice In Iraq, Virginia Journal of International Law, Winter 2005 b) doplňující literatura ASIL Insights: Venues for Prosecuting Hussein: http://www.asil.org/insights/insigh124.htm c) referát Univerzální jurisdikce Komise pravdy a usmíření 11. Mezinárodní trestní soud mezi USA a EU a) povinná literatura Šturma, P. Historie a charakter Mezinárodního trestního soudu, Problémy implementace statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu, C.H.Beck., 2004, pp. 9-25. Ferenz, B.B.: Misguided Fears About The International Criminal Court, Pace International Law Review, Spring 2003. http://www.benferencz.org/fearsnew.htm b) doplňující literatura Bolton, J.R. (1998): Courting Danger: What's Wrong With the International Criminal Court, National Interest, Winter 1998/1999. Dempsey, G.T.: Reasonable Doubt The Case against the Proposed International Criminal Court, Cato Policy Analysis No. 311 The United States and the International Criminal Court, Human Rights First c) referát První případy před Mezinárodním trestním soudem d) debata Mezinárodní trestní soud pro a proti e) průběžný úkol č.3 Potřebují USA Mezinárodní trestní soud nebo potřebuje Mezinárodní trestní soud USA? (esej na max. 6 normostran tzn. 10 800) 12. Mezinárodní ochrana lidských práv a Česká republika/návštěva hosta a) povinná literatura Helsinský výbor: Zprávy o stavu LP 2004 http://www.helcom.cz/index.php?p=7&hid=96&rid=124 Kavěna, M.: Ústava ČR a ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, Trestněprávní revue, 12/2003, pp. 360 362. b) doplňující literatura Globální soud nad každým z nás U.S. Department of State: Country Reports on Human Rights Practices - 2004 Czech Republic http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41677.htm c) referát Imunity ústavních činitelů v Ústavě ČR Vybraný problém ochrany lidských práv v ČR Vybraný problém ochrany lidských práv v ČR 13. Zhodnocení kurzu, zápočtový test
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FSS:MVZ163!
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě přednášek a seminářů. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti si mohou vybrat ze dvou způsobů získání zápočtu. První varianta je napsat průběžný test, závěrečný test a esej. Druhá možnost zahrnuje přípravu referátu (nebo účast v debatě a sepsání přípravného memoranda k ní) a splnění tří krátkých průběžných úkolů. Body navíc lze v obou případech získat i aktivní účastí na hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008.