HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 0/53
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz seznamuje studenty s klíčovými teoretickými koncepty mezinárodní politické ekonomie (IPE). Na konci kurzu studenti budou chápat pozici evropského hospodářství ve světové ekonomice a to v historickém kontextu a širších světových souvislostech. seznámí se rovněž s přístupem IPE k analýze některých z nejvíce aktuálních problémů, včetně evropské hospodářské konkurenceschopnosti, pozice EU při obchodních jednáních WTO, ekonomických reforem či výhod společného trhu. Na konci kurzu by měli být studenti schopni: porozumět pozici EU v globální ekonomice a vysvětlit důsledky pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnosti firem v EU, pracovat s objemem informací a interpretovat je s ohledem na dynamickou povahu globální ekonomiky, případně poskytovat informovaná doporučení politické elitě (národní a nadnárodní) související s probíranými tématy.
Osnova
 • 1) Úvodní setkání
 • 2) Evropa v mezinárodní ekonomice 1500-1800
 • 3) Evropeizace mezinárodní eknomiky - průmyslová revoluce
 • 4) Období mezi světovými válkami
 • 5) Poválečná rekonstrukce a růst
 • 6) Strukturální problémy a reformy
 • 7) Evropa a ekonomická integrace
 • 8) Evropa v mezinárodním obchodě
 • 9) Evropská ekonomika a konkurenceschopnost
 • 10) Politická ekonomie evropské měnové integrace
 • 11) Evropa v mezinárodním měnovém a finančním režimu
 • 12) Konvergence střední Evropy k EU – případová studie
Literatura
  povinná literatura
 • EICHENGREEN, Barry J. The European economy since 1945 : coordinated capitalism and beyond. Princeton: Princeton University Press, 2007. xx, 495. ISBN 9780691138480. info
 • The European Union : economics and policies. Edited by A. M. El-Agraa. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xxvii, 603. ISBN 9780521874434. info
 • Europe in the international economy 1500 to 2000. Edited by Derek Howard Aldcroft - Anthony Sutcliffe. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. xi, 289. ISBN 184376332X. info
 • LANDES, David S. The Wealth and powerty of nations : why some are so rich and some so poor. New York: W.W. Norton, 1998. xxi, 650. ISBN 0393040178. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze vybraných témat na základě získaných znalostí zadané literatury, prezentace vypacovaných position papers, práce ve skupině, analýza aktuálních empirických dat a jejich interpretace.
Metody hodnocení
1. Studenti jsou podporováni v aktivní participaci na seminářích, kdiskuzi daných témat. 2. Studenti vypracují 5 krátkých position papers na 5 různých témat. Přípravy by měly zahrnovat otázky do diskuze. 3. Na konci semestru studenti vypracují seminární práci o 5 stranách na téma relevantní pro daný kurz. 4. Závěrečný text bude písemný, skládá se z 5 otevřených otázek na základě přednášek a literatury. Hodnocení: evaluace position paperů, seminární práce, zkouškového testu. Studenti získají celkem 5 bodů za papery akceptovatelné kvality, 5 bodů za seminární práci a až 10 bodů za test. K absolvování kurzu je třeba dosáhnout 12 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.