MEB430 Energetická bezpečnost ČR

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 11:30–13:00 U53
Předpoklady
! MEB404 Energetická bezpečnost ČR && ! NOW ( MEB404 Energetická bezpečnost ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty se základními problémy energetické bezpečnosti a fungováním energetického sektoru České republiky v regionálním kontextu. Kurz je strukturován tak, aby studentům poskytl komplexní pohled na energetický sektor ČR, jeho historický vývoj a geopolitickou pozici země v regionu střední Evropy v širším slova smyslu. Mezi zahrnutými tématy jsou uhelný, jaderný, ropný a plynový sektor, obnovitelné zdroje, energetická politika EU a vybraná současná témata.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat energeticko-bezpečnostní situaci České republiky, jak ve vztahu k EU, tak k dalším významným mezinárodně-politickým aktérům jako je Ruská federace. Absolventi budou rozumět širším souvislostem a logice uspořádání jednotlivých sektorů. Absolventi se budou schopni orientovat v problémech střední Evropy a tím v energetických tématech celého středoevropského prostoru. Širší regionální pojetí kurzu vede k získání znalostí o energetice nejen v České republice, díky čemuž budou absolventi schopni rozšířit své možnosti uplatnění na trhu práce.
Osnova
  • 1) Úvodní setkání 2) Úvod do české energetiky, hlavních aktérů a regionálních témat 3) Koncepční dokumenty energetické politiky v ČR: vývoj a konceptuální ukotvení 4) Uhlí v České republice a střední Evropě 5) Ropa a zemní plyn v České republice 6) Případová studie: Ropa ve střední Evropě 7) Jaderná energetika v České republice 8) Případová studie: jaderná energetika ve střední Evropě 9) Případová studie: diverzifikace jaderného paliva v CEE 10) Čtecí týden 11) Případová studie: Česká zkušenost s rozvojem OZE 12) Energetická tranzice a její dopady na Českou republiku
Literatura
Výukové metody
Přednášky, semináře, četba literatury
Metody hodnocení
Průběžný test, seminární přípravy, zkouška, vědecká práce ve skupině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.