EN

FSS:PSY438 Psychodiagnostické praktikum - Informace o předmětu

PSY438 Psychodiagnostické praktikum

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Jabůrek (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Strádalová (přednášející)
Mgr. Ondřej Straka (přednášející)
Mgr. Hana Drtilová (pomocník)
Garance
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 1. 3. 13:30–17:45 U44, Čt 22. 3. 13:30–17:45 U44, Čt 26. 4. 13:30–17:45 U44
Předpoklady
PSY448 Psychodiagnostika dospělých || PSY402 Psychodiagnostika dospělých
Předpokladem pro přijetí do kurzu je absolvování předmětu Psychodiagnostika dospělých.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je blíže seznámit studenty s vybranými psychodiagnostickými metodami. Frekventanti získají praktickou zkušenost s administrací těchto metod (v roli administrátora i zkoumané osoby). Metody jsou vybrány ze skupiny testových metod jako zástupci jednotlivých kategorií - testy inteligence, testy speciálních schopností a jednotlivých psychických funkcí. Pozornost je věnována také screeningovým testům kognitivních funkcí (Addenbrookský kognitivní test ACE-R, Mini-mental state examination MMSE, Montrealský kognitivní test MoCA) a specifikům neuropsychologické diagnostiky.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu získá student základní zkušenost s administrací, skórováním a interpretací vybraných diagnostických metod.
Osnova
 • Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition (WISC-V), Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth Edition (WAIS-IV), Cognitive Assessment System - Second Edition (CAS II), Woodcock–Johnson IV Tests of Cognitive Abilities (WJ IV) a Stanford-Binet Intelligence Scale - Fifth Edition (SB5), Woodcock – Johnson II: Testy kognitivních schopností (WJ IE II COG), Wechslerova inteligenční škála pro děti - třetí edice (WISC III), Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5– 10 let (IDS), Cognitive Assessment System - Second Edition (CAS II) a Woodcock–Johnson IV Tests of Cognitive Abilities (WJ IV); Paměťový test učení, Rey-Osterriethova komplexní figura, Bostonský kvalitativní skórovací systém BQSS k jejímu vyhodnocení, Wechslerova paměťová škála WMS-III, Test cesty, Stroopův test, Test verbální fluence, Londýnská věž, Wisconsinský test třídění karet, Test pozornosti D2, Addenbrookský kognitivní test ACE-R, Mini-mental state examination MMSE, Montrealský kognitivní test MoCA.
Literatura
 • LICHTENBERGER, Elizabeth O. a Alan S. KAUFMAN. Essentials of WAIS-IV assessment. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. xviii, 478. ISBN 9781118271889. info
 • GROB, Alexander, Christine S. MEYER, Priska HAGMANN-VON ARX, Dana KREJČÍŘOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jan ŠIRŮČEK a Michal JABŮREK. IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let. Praha: Hogrefe–Testcentrum, 2013. info
 • Contemporary intellectual assessment : theories, tests, and issues. Edited by Dawn P. Flanagan - Patti L. Harrison. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2012. xviii, 926. ISBN 9781609189952. info
 • LEZAK, Muriel Deutsch. Neuropsychological assessment. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. xxv, 1161. ISBN 9780195395525. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika : měření v psychologii. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 319 stran. ISBN 9788073678364. info
 • SCHRANK, Fredrick A. Essentials of WJ III cognitive abilities assessment. 2nd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2010. xv, 331. ISBN 9780470566640. info
 • STRAUSS, Esther, Elisabeth M. S. SHERMAN a Otfried SPREEN. A compendium of neuropsychological tests : administration, norms, and commentary. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. xvii, 1216. ISBN 9780195159578. info
 • PREISS, Marek a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Vyd. 1. Praha: Grada., 2006. 362 s. ISBN 8024708434. info
 • ROID, Gale H. a R. Andrew BARRAM. Essentials of Stanford-Binet intelligence scales (SB5) assessment. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xiii, 206. ISBN 0471224049. info
 • KREJČÍŘOVÁ, Dana, Petr BOSCHEK a Jiří DAN. WISC-III. Wechslerova inteligenční škála pro děti. První české vydání. Praha: Testcentrum Praha, 2002. 215 s. Psychologické testy, 17. publikace. ISBN 80-86471-19-5. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 791 s. Studium. ISBN 80-7178-545-8. info
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 344 s. Studium. ISBN 80-7178-327-7. info
 • NAGLIERI, Jack A. The essentials of CAS assessment. New York: J. Wiley & Sons, 1999. xii, 205. ISBN 0471290157. info
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila a Svatopluk MORÁVEK. Psychologická diagnostika dětí a mládeže [Koluchová, 1991]. Vyd. 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 175 s. info
Výukové metody
workshop; seminář; diskuse; skupinová práce
Metody hodnocení
písemný test; Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování testu je 25b (maximum 50b); aktivní účast na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.