ZUR588 Vybraná témata studia nových médií

Fakulta sociálních studií
jaro 2018

Předmět se v období jaro 2018 nevypisuje.

Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem metodologicky orientovaného kurzu je zprostředkovat studentům znalost kvalitativního výzkumu mediálních publik, a to v souvislosti s vybranými teoretickými a výzkumnými problémy z oblasti studií nových médií. Konkrétní témata, na něž se kurz soustředí, jsou v každém z vyučovaných semestrů jiná; proměňuje se tedy i zadávaná literatura, která je podrobně diskutována v seminářích. V jarním semestru 2017 se kurz soustředí na problém kvalitativního zkoumání mediálních praxí současných konvergentních publik, a to s důrazem na téma důvěry ve zpravodajské zdroje. Absolvování kurzu by mělo studentům zajistit praktickou obeznámenost s technikou kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů a jejich analýzy.
Osnova
  • Nová média a každodennost
  • Kvalitativní výzkum nových médií
  • Etnografie publik
  • Vzorek a sběr dat
  • Přepisy rozhovorů, terénní poznámky
  • Analýza
  • Závěrečná zpráva
Literatura
  • Internet inquiry : conversations about method. Edited by Annette N. Markham - Nancy K. Baym. Los Angeles: Sage, 2009. xix, 243. ISBN 9781412910019. info
  • SILVERSTONE, Roger. Television and everyday life. 1st publ. London: Routledge, 1994. xi, 204 s. ISBN 0-415-01647-9. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení, samostatná a týmová výzkumná práce
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem, jehož získání je podmíněno jednak pravidelnou docházkou a jednak splněním v sylabu stanovených úkolů (sylabus je uložen ve Studijních materiálech předmětu).
Informace učitele


Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2018 18:23, 21. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému