MVZn5013 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 P24
Předpoklady
! MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. && ! NOW ( MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. )
Základním předpokladem je schopnost pracovat s česky a anglicky psanou literaturou. Znalosti dalších jazyků, zejména německého, francouzského a ruského jsou vítány. Předpokladem je i znalost látky na úrovni bakalářského studia na KMVES.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá vybranou problematikou dějin mezinárodních vztahů. Navazuje na dějiny mezinárodních vztahů přednášené v rámci bakalářského studia. Absolvováním předmětu si studenti rozšíří a prohloubí znalosti ve vybraných oblastech dějin mezinárodních vztahů; zlepší své schopnosti předkládat promyšlená, racionální a fakticky správná zdůvodnění historických událostí v oblasti dějin mezinárodních vztahů a také interpretovat dějiny mezinárodních vztahů ve 20. století.
Výstupy z učení
- prohloubění znalostí dějin mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky ve 20. století. - zlepšení prezetnačních schopností.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky, seznámení s obsahem předmětu, zadání literatury. Mocenský vzestup Evropy a jeho příčiny, střet konzervatismu a liberalismu, prohra Svaté aliance. Povinná literatura Fergusson, Nial. 2014. Civilizace. Západ a zbytek světa. Praha: Argo, 39-64. Rapport, Michael. 2005. Evropa devatenáctého století. Praha: Vyšehrad, 67-108, 144-184. Veselý, Zdeněk. 2007. Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň, 118-138. 2. Marxismus a jeho verze (klasický, leninský, stalinský a neomarxismus alis kulturní marxismus) jako vyzyvatel liberalismu. Dvě ohniska světové proletářské revoluce: Moskva a Peking. Povinná literatura Muravchik, Joshua. 2003. Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Praha: BB art, 63-159. Barša, Pavel – Císař, Ondřej. 2006. Dva komentáře k neomarxismu Immanuela Wallersteina. Politologický časopis, č. 2, 243-248. https://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2006/2/Polcas_2006_2_pp_243_248.pdf Petrusek, Miroslav. Neomarxismus. https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Neomarxismus Cultural Marxism Explained https://www.youtube.com/watch?v=rj1fjy0iM6U Referáty 1. Komunistický manifest. http://pvpravda.cz/wp-content/uploads/2015/06/Manifest_komunisticke_strany.pdf 3. Sovětská zahraniční politika ve 20. a 30. letech 20. století a budování sovětských ozbrojených sil I. Literatura Crozier, B. 2004. Vzestup a pád sovětské říše. Praha, 53-74, 447-449. Litera, B. (2009): Historie Rudé armády 1917 – 1941. Díl I, 141 – 173. Referáty 2. Litera, B. (2009): Historie Rudé armády 1917 – 1941, 13-129. 4. Sovětská zahraniční politika ve 20. a 30. letech 20. století a budování sovětských ozbrojených sil II. Literatura Crozier, B. (2004): Vzestup a pád sovětské říše. Praha, 447-449. Zubov, A. (ed.) (2014): Dějiny Ruska 20. století - díl 1. Praha, 862-916. Referáty 3. Šubin, A. V. (2009): Na cestě k paktu v roce 1939: složitosti a protiklady. In. Naročnickaja, N. A. – V. M. Falin. Partitura druhé světové války. Kdo a kdy začala válku, s. 110 – 147. (sovětský úhel pohledu) 5. Film „The Soviet Story“. https://www.youtube.com/watch?v=G1OZYoxaJ2Y 6. SSSR ve druhé světové válce a příčiny jeho porážky v létě 1941 I. Literatura Košelev, A. A. (2008): Velká vlastenecká katastrofa. Tragédie roku 1941. Brno: Jota. Referáty 4. Solonin, Mark (2010): 23. Červen aneb opravdový den „M“. Praha, 386-433. 7. SSSR ve druhé světové válce a příčiny jeho porážky v létě 1941 II. Literatura Košelev, A. A. (2008): Velká vlastenecká katastrofa. Tragédie roku 1941. Brno: Jota. Referáty 5. Suvorov, Viktor (1992): Všechno bylo jinak. Praha, 7-58, 296-374. 8. Role USA ve druhé světové válce anebo vznik supervelmoci Literatura Wanner, J. (2001): Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 1939 – 1945. I. Díl. Praha, 41 – 202. Referáty 6. Werrell, Kenneth P. (1986): The Strategic Bombing of Germany in World War II: Costs and Accomplishments. The Journal of American History, č. 3. 7. Marshall, George C. (1946): Vítězství v Evropě a Tichomoří. Praha: Družstevní práce, 129 - 182. 9. Formování sovětského bloku a jeho mezinárodně-politické důsledky Literatura Zubov, A. (ed.) (2015):Dějiny Ruska 20. století II. Praha: Argo, 181-226, 320-329, 347-350, 401-422. Bukovský, Vladimir. (2014): Moskevský proces. Praha, 345-426. Referáty 8. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2001): KGB. Mitrochinův archiv I. Praha, 286-315. 9. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2005): Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II. Praha, 28-45. 10. Sovětské metody psychologického boje Yuri Bezmenov (Thomas Schuman): Deception Was My Job https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g Referáty 10. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2005): Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II. Praha, 381-397. 11. Čínská říše a proměny její pozice v mezinárodní politice od 19. století po vítězství komunistů v občanské válce roku 1949. Povinná literatura Huf, Hans-Christian (2008): Vzestup a pád mocných říší. Frýdek Místek: Alpress, 15 – 82. Muravchik, Joshua. 2003. Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Praha: BB art, 242-273. Referáty 11. Su, Christine. Justifiers of the British Opium Trade: Arguments by Parliament, Traders, and the Times Leading Up to the Opium War, SURJ, 45-51. 12. Gang Zhao. 2006. Reinventing China: Imperial Qing Ideology and the Rise of Modern Chinese National Identity in the Early Twentieth Century. Modern China, Vol. 32, N. 3. DOI: 10.1177/0097700405282349 12. Rudá Čína a vývoj jejího režimu. Zahraničně-politická oscilace mezi mezi SSSR a USA. Literatura Fairbank, John F. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 568-697. http://cesty.in/lib/exe/fetch.php?media=d_jiny-_iny.pdf Referáty 13. Nakajima, Mineo (1979): The Sino-Soviet Confrontation: Its Roots in the International Background of the Korean War. The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 1, 19 – 47. 14. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2005): Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II. Praha, 225-248. 15. Robert S. Ross (1986) International Bargaining and Domestic Politics: U.S.-China Relations since 1972 World Politics, Vol. 38, No. 2, 255-287. 16. Dreyer, June Teufel (2006) Sino-Japanese Rivalry and Its Implications for Developing Nations. Asian Survey, Vol. 46, No. 4 (July/August 2006), 538-557 Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2006.46.4.538 13. Rozpad sovětského bloku. Střet civilizací nebo konec dějin? Literatura Fergusson, Nial. (2014): Civilizace. Západ a zbytek světa. Praha: Argo, 269-295. Huntigton, Samuel (1993): Clash of Civilization. Foreign Affairs. Summer, 22-49. Zubov, A. (ed.) (2015):Dějiny Ruska 20. století II. Praha: Argo, 475-538, Referáty 17. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2001): KGB. Mitrochinův archiv I. Praha, 507-538. 18. Andrrew, Christopher – Mitrochin, Vasilij (2001): KGB. Mitrochinův archiv I. Praha, 539-558.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov, Translated by Libor Dvořák - Zuzana Soukupo. Vydání první. Praha: Argo, 2015. 769 s. ISBN 9788025709641. info
 • FERGUSON, Niall. Civilizace : Západ a zbytek světa. Translated by Emanuel Geissler. Vyd. 1. Praha: Dokořán, 2014. 347 s. ISBN 9788073636067. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • Velká vlastenecká katastrofa : tragédie roku 1941 : sborník vojensko-historických statí. Edited by A. D. Košelev. 1. vyd. Brno: Jota, 2008. 246 s. ISBN 9788072176151. info
 • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Translated by Nina Vrbovcová. 1. vyd. v čes. jazyce. Praha: BB art, 2004. 679 s. ISBN 8073413493. info
 • MURAVCHIK, Joshua. Nebe na zemi : vzestup a pád socialismu. Translated by Michael Žantovský. 1. vyd v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 375 s. ISBN 8073410168. info
 • WANNER, Jan. Spojené státy a evropská válka, 1939-1945. Díl I., Pevnost Amerika : Pevnost Amerika (Variant.). Praha: Dokořán, 2001. 229 s. ISBN 80-86569-01-1. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Translated by Martin Hála - Jana Hollanová - Olga Lomová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 8071062499. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba literatury k rozšíření a prohloubení znalostí nabytých během přednášek, využití position paperu k analýze probírané látky, využití referátu ke zdokonalení prezentačních schopností studentů.
Metody hodnocení
1. zpracování a přednesení referátu (15 minut, ve struktuře představení autora, hlavní teze textu, vlastní názor na text). 2. složení zápočtové písemné prověrky. Ta proběhne formou 5 otevřených otázek hodnocených 0-3 body v zápočtovém týdnu. Je třeba dosáhnout alespoň 60% bodů. 3. účast na seminářích 60% a více. Vážení studující, upravuji způsob ukončení předmětu v JS 2020 takto. Ukončení předmětu v souladu s Metodikou distančního zkoušení a ukončení předmětů z 27.4.2020. 1. Zpracovat prezentaci v PowerPointu k vypsaným tématům ve struktuře stanovené na záčátku předmětu a nahrát ji do IS. 2. Místo zápočtové prověrky všichni zpracují seminární práci z nabídnutého seznamu v rozsahu 1000 - 1500 slov. 1. Role osobnosti v mezinárodní politice kontra logika historického vývoje. 2. Jsou demokracie méně náchylné používat válku jako nástroje zahraniční politiky, aneb jak dosáhnout věčného míru? 3. Dějiny mezinárodních vztahů versus teorie mezinárodních vztahů alias empirismus versus racionalismus. 4. Pozitiva a negativa evropského kolonialismu. Bylo břímě bílého muže skutečně břemenem? 5. Zbrojení versus kontrola zbrojení. Kdo začíná války, zbraně nebo člověk? 6. Role síly v řešení problémů mezinárodní politiky v rámci vestfálského uspořádání. 7. Arabsko-izraelský konflikt jako nekonečný příběh. 8. Ztráta relativní pozice Západu ve světě. Nevyhnutelný jev nebo důsledek marxismu jako dominantní ideologie Západu? 9. Čína – opravdu hegemon 21. století? 10. Proč je zbytečné znát dějiny mezinárodní politiky, aneb na vše odpoví strýček Google. 11. Role SSSR ve druhé světové válce. 12. Role USA ve druhé světové válce. 13. Proč SSSR prohrál v létě 1941? 14. Nacionální socialismus (nacismus) a internacionální socialismus (stalinismus), opravdu dvojčata? 15. Úpadek Západu, zbožné přání nebo realita? Jakmile budou úkoly splněny a přijaty, obdrží studující kredity. Zdeněk Kříž 37415@mail.muni.cz MVZb2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.