ZURb1103 Dějiny médií

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák (pomocník)
Garance
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit posluchače s předními tématy vývoje převážně tištěných médií v klíčových zemích euroamerického civilizačního prostoru (Velká Británie, Francie, Německo, Spojené státy americké) od 16. století do poloviny 20. století. Cílem kursu Úvod do studia dějin médií je seznámit posluchače s klíčovými rysy vývoje médií, zejména v předních zemích euroamerického civilizačního prostoru (anglosaské země, Francie, Německo).
Kurs sleduje proměny přenosu a uchovávání slova a zvukových dokumentů, textu a obrazu v průběhu lidských dějin a proces formování a vývoje tištěných a elektronických médií. Specifickou pozornost věnuje vytvoření písemných systémů, objevu knihtisku a jeho využití, zrodu moderní telekomunikace a zpravodajských agentur, vývoji tištěných médií od neperiodické produkce v podobě zpravodajských a publicistických letáků k novinám a časopisům, dále vytvoření moderních mediálních nástrojů komunikace, jako je rozhlas, film a televize, ale také proměnlivým formám regulace a kontroly médií a konečně také globální komunikační revoluci na přelomu 2. a 3. tisíciletí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period vývoje médií ve světovém kontextu.
Osnova
 • 1. Úvodní lekce
 • 2. Přenos a uchovávání slova a textu
 • 3. Telekomunikace
 • 4. Zpravodajské agentury
 • 5. Tištěná média I
 • 6. Tištěná média II
 • 7. Tištěná média III
 • 8. Audiální dokumenty a rozhlas
 • 9. Přenos a uchovávání obrazu
 • 10. Film a televize
 • 11. Tvůrci médií
 • 12. Regulace a kontrola médií
 • 13. Globální komunikační revoluce
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015. 272 s. první vydání. ISBN 978-80-247-4178-9. info
 • KÖPPLOVÁ, Barbora a Ladislav KÖPPL. Dějiny světové žurnalistiky. 1, Celý svět je v novinách. Vyd. 1. Praha: Novinář, 1989. 332 s. : i. info
 • PROKOP, Dieter. Boj o média : dějiny nového kritického myšlení o médiích. Translated by Barbara Köpplová - Monika Loderová. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 8024606186. info
 • THOMPSON, John B. Média a modernita : sociální teorie médií. Translated by Jan Jirák. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 219 s. ISBN 8024606526. info
 • BREČKA, Samuel, Vladimír DRAXLER, Ivan KRÁLIK a Martin ŠKOP. Od tamtamov po internet : prehľad dejín mediálnej komunikácie. Žilina: Eurokódex, 2009. 320 s. ISBN 9788089363292. info
 • BRIGGS, Asa a Peter BURKE. A social history of the media : from Gutenberg to the Internet. 3rd ed. Malden, Mass.: Polity, 2009. viii, 346. ISBN 9780745644950. info
 • KOVARIK, Bill. Revolutions in communication : media history from Gutenberg to the digital age. London: Continuum, 2011. x, 367. ISBN 9781441114600. info
 • STÖBER, Rudolf. Mediengeschichte : die Evolution "neuer" Medien von Gutenberg bis Gates : eine Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. 280 s. ISBN 3531140477. info
 • BÖHN, Andreas a Andreas SEIDLER. Mediengeschichte : eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008. xiii, 217. ISBN 9783823364153. info
 • FAULSTICH, Werner. Mediengeschichte von 1700 bis ins 3. Jahrtausend : mit 27 Abbildungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 192 s. ISBN 3525032216. info
Výukové metody
Kurs je plánován jako třináct dvouhodinových lekcí formou přednášky.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemnou zkouškou (nebo v případě potřeby, kupříkladu kvůli epidemiologickým důvodům, ústní online zkouškou).
Povinností je též odevzdat závěřečnou seminární práci a v průběhu kursu dle pokynů odevzdávat zadané rešerše z povinné literatury (omluveny jsou dvě pozdní odevzdání). V případě nesplnění těchto podmínek, posluchač nemůže absolvovat kurs.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ZURb1103