ZURb1118 Seminář k bakalářské práci II.

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Albrecht (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Galík (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Bc. Zuzana Hodinková (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Tae-Sik Kim, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Johana Kotišová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Luštická (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Martina Pouchlá (cvičící)
Mgr. Klára Procházková (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR162 Seminář k bakalářské práci II &&( ZURb1117 Seminář k bakalářské práci I. || ZUR161 Seminář k bakalářské práci I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci II je druhým ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. Výstupem ze semináře je vyhotovená bakalářská práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: napsat bakalářskou práci; analyzovat současné vědecké poznatky ve zvolené oblasti; formulovat cíl práce a metody nutné k jeho naplnění; aplikovat znalosti a dovednosti z předchozího studia.
Osnova
  • 1. Vypracovávání bakalářské práce a průběžné konzultace. 2. Odevzdání bakalářské práce.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. ISBN 8021302291. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace, četba.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odvzdáním bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ZURb1118