IREn5011 Human Evolution and International Politics

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bradley Thayer, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZn5050 Human Evolution and IP && ! NOW ( MVZn5050 Human Evolution and IP ) && ! MVZ450 Human Evolution and IP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Course Description: This course introduces social science students to evolutionary theory and its application to major theories and topics in international politics. We discuss how evolutionary theory assists international relations theory, permits understanding of the origins of warfare and ethnic conflict, and yields key insights for nuclear deterrence theory and understanding of suicide terrorism in the Islamic fundamentalist context.
Výstupy z učení
This course introduces social science students to evolutionary theory
Osnova
  • Course Outline: Part One: Introduction to the Evolutionary Approach Session One February 29: Introduction and Course Objectives; and What Is Evolution and How May It Be Applied to Social Science? Low, Why Sex Matters, pp. 3-56. Alan Miller and Satoshi Kanazawa, “10 Political Incorrect Truths about Human Nature,” Psychology Today, (July/August 2007), pp. 89-95. Thayer, Darwin and International Politics, pp. 22-59. Part Two: Evolution and Theory Session Two March 1: The Application of Evolutionary Theory to International Relations Theories Thayer, Darwin and International Politics, pp. 60-95. 2 Part Three: Evolution and International Politics Session Three March 2: Evolution and the Origins of War Low, Why Sex Matters, pp. 57-91, 181-244 Thayer, Darwin and International Politics, pp. 96-218. Dominic Johnson and Bradley A. Thayer, “Why Man Seeks Power,” The National Interest blog April 1, 2014, available at: http://nationalinterest.org/commentary/why-man-seeks-power-10162 Session Four March 3: Evolution and the Origins of Ethnic Conflict Thayer, Darwin and International Politics, pp. 219-265. Session Five March 4: Evolution and Nuclear Deterrence Simon Baron-Cohen, The Essential Difference: The Truth about the Male and Female Brain (New York: Basic Books, 2003), pp. 1-20, 29-60, 69-84, 117-154. Bradley A. Thayer “Thinking about Nuclear Deterrence,” Comparative Strategy, Vol. 26, No. 4 (July-September 2007), pp. 311-323. Session Six March 7: Evolution and Islamic Fundamentalist Terrorism Bradley A. Thayer and Valerie M. Hudson, ““Sex and the Shaheed: Insights from the Life Sciences on Islamic Suicide Terrorism,” International Security, Vol. 34, No. 4 (Spring 2010), pp. 37-62. Session Seven: March 8: Final Examination
Literatura
    povinná literatura
  • THAYER, Bradley A. Darwin and international relations : on the evolutionary origins of war and ethnic conflict. Lexington: University Press of Kentucky, 2004. xiv, 425. ISBN 0813123216. info
  • LOW, Bobbi S. Why sex matters : a darwinian look at human behavior. Princeton: Princeton University Press, 2000. xviii, 412. ISBN 0691089752. info
Výukové metody
lectures, class discussion
Metody hodnocení
Course Requirements: The course language is English. An examination will be given in class on Tuesday, March 8. This will count for 100% of the student’s grade.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Contact information: thayerllc@gmail.com Dates: February 29-March 8, 2016
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/IREn5011