POLb1127 Referenda

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Jusko (cvičící)
Mgr. Martina Mudríková (cvičící)
Mgr. Bc. Barbora Šenkýřová (cvičící)
Mgr. Andrea Lukáčová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 U34
Předpoklady
Absolvování Úvodu do politologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu dokáže pochopit funkci referenda v politickém systému, orientuje se v základním teoretických konceptech a dokáže porovnat význam hlasování ve volbách a v referendu. Na základě celé řady případů dokáže následně předpovídat jak úspěšné může být případné referendum.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit jakou roli hraje referendum v národní politice.
Osnova
 • Organizace předmětu 1. Organizace kurzu, seznámení se s povinnou literaturou 2. Teoretické uvedení do základů hlasování a referenda 3. Referendum versus volby 4. Referendum o vstupu do EU, střední a východní Evropa 5. Referendum ve Francii 6. Referendum v Británii a Brexit 7. Referendum ve Švýcarsku 8. Referendum ve Švédsku 9. Referendum na Slovensku 10.Referendum v Bulharsku 11.Referendum na místní úrovni 12.Závěrečný seminář a hodnocení (seznam zemí se aktualizuje podle harmonogramu a volebního kalendáře)
Literatura
  povinná literatura
 • Spáč, Peter. 2010. Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. Brno: CDK, pp. 185-190, 254-259.
 • Clem, Ralph S. – Chodakiewicz, Marek Jan. 2004. Poland Divided: Spatial Differences in the June 2003 EU Accession Referendum. Eurasian Geography and Economics, 45(7), pp. 475-490.
 • Hollander, Saskia. 2019. The Politics of Referendum Use in European Democracies. Basingstone: Palgrave-Macmillan.
 • Qvortrup, Matt. 2014. Referendums around the world, Basingstone: Palgrave Macmillan.
 • QVORTRUP, Matt. Government by referendum. First published. Manchester: Manchester university press, 2018. 99 stran. ISBN 9781526130037. info
 • PINK, Michal. Francouzské referendum v květnu 2005. Politologický časopis. Brno: MPU, 2005, XII, č. 4, s. 482-499, 17 s. ISSN 1211-3247. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, studium odborné literatury
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Účast na přednáškách není povinná. Úspěšné absolvování předmětu předpokládá studium zadané literatury, vypracování seminární práce a prezentace zaměřené na vybrané aspekty vládnutí v Evropě. Hodnocení: písemná zkouška (maximálně 30 bodů) + seminární práce (maximálně 10 bodů) + prezentace (maximálně 10 bodů) + aktivní participace v hodině(maximálně 10 bodů). Výsledné hodnocení: A: 50-46 B: 45-42 C: 41-38 D: 37-34 E:33-30, F: 29 a méně bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/POLb1127