ZURd0004 Metodologie mediálních a žurnalistickým studií

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Výuka probíhá formou pravidelných seminářů, kde studenti diskutují témata týkající se metodologií vztahujících se jednak šířeji k oboru mediálních a žurnalistických studií a jednak úžeji přímo k jejich dizertačním tématům. Studenti mají za úkol na každý seminář přečíst text reflektující danou oblast metodologie, tento text pak bude detailně kriticky hodnocen a diskutován ve skupině na semináři. Oblasti metodologie ke studiu budou stanoveny vždy na začátku semestru ve vztahu k tématům dizertačních prací studentů, zastoupena bude vždy minimálně jedna oblasti kvalitativní metodologie (např. tematická analýza, zakotvená teorie) a jedna oblast kvantitativní metodologie (např. obsahová analýza, pokročilé statistické analýzy). Seminářů se zúčastní také další vyučující a experti na danou oblast metodologie. Studenti na semináři prokazují pochopení dané problematiky.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 3, 4, 5 a 6.
Osnova
  • Jedná se o povinný předmět, který probíhá formou pravidelných seminářů, kde studenti diskutují témata týkající se metodologií vztahujících se jednak šířeji k oboru mediálních a žurnalistických studií a jednak úžeji přímo k jejich dizertačním tématům. Studenti na semináři prokazují pochopení dané problematiky. Znalost studenta za celý seminář bude zhodnocena při závěrečném kolokviu.
Literatura
  • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
  • CRESWELL, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2013. xxi, 448. ISBN 9781412995306. info
  • The SAGE handbook of online research methods. Edited by Nigel Fielding - Raymond M. Lee - Grant Blank. London: Sage, 2008. xvi, 370. ISBN 9781412922937. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.