ZURd0005 Analýza dat I

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student absolvuje interní nebo externí kurzy analýzy dat či metodologické workshopy, popřípadě letní školy, které jsou relevantní k jeho dizertační práci. Tyto kurzy nebo letní školy rozvíjí analytické schopnosti studentů ve zvolených oblastech metodologie relevantních pro individuální potřeby studenta. Schválení kurzů či letních škol probíhá po domluvě se školitelem, případně po konzultaci s garantem programu. Kurzy analýzy dat je možno absolvovat opakovaně, student však nesmí absolvovat stejný kurz, který už absolvoval.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 3, 4, 5 a 6.
Osnova
  • Student absolvuje interní nebo externí kurzy analýzy dat či metodologické workshopy, včetně letních škol. Povinností studenta je doložit doklad o absolvování kurzu včetně hodinové zátěže. Na základě dokladu dostane student zápočet, kredity budou přiděleny na základě počtu absolvovaných hodin (1 kredit = 25 hodin pracovní zátěže). Zápočet a počet kreditů bude přidělen studentovým školitelem.
Výukové metody
Variabilní dle typu kurzu
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.