VPLn8809 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 25. 2. 9:00–14:40 P52, So 18. 3. 15:00–18:40 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s principy, cíli, nástroji a účinky politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu. Vést přitom posluchače k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními mechanismy, které ovlivňují funkce politiky pracovního trhu. Seznámit posluchače s metodami analýzy pracovního trhu a politiky pracovního trhu, dále se zásadami tvorby a uplatňování opatření a projektů v oblasti zaměstnanosti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti: (1) chápou smysl použití jednotlivých nástrojů politiky zaměstnanosti ve vazbě na problémy trhu práce; (2) jsou schopni identifikovat nejvhodnější nástroje, (3) jsou schopni analyzovat efekty opatření aktivní politiky, a (4) jsou schopni navrhovat konkrétní řešení problémů trhu práce
Osnova
 • I. Celkový rámec, cíle a strategie
 • 1) Implikace pro politiku trhu práce vyplývající z teorie trhu práce
 • 2) Politika zaměstnanosti: makroekonomická regulace poptávky po práci
 • 3) Politika pracovního trhu
 • II. Pasivní a aktivní politika pracovního trhu
 • 4) Kompenzace příjmu v nezaměstnanosti a rozbor schémat kompenzace příjmu v nezaměstnanosti
 • 5) Vývoj aktivní politiky pracovního trhu
 • 6) Aktivní politika pracovního trhu - zásady a typy opatření
 • 7) Politika pracovního trhu v České republice a její specifika
 • 8) Perspektivy vývoje politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu
 • III. Účinky politiky a jejich hodnocení
 • 9) Účinky politiky pracovního trhu
 • 10) Analýza účinků politiky pracovního trhu
Literatura
  povinná literatura
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. 2014. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. MUNIpress, Albert.
 • Tomáš Sirovátka and Ondřej Hora Czech Republic: activation, diversification and marginalization in Clasen J., Clegg, D. 'Regulating the risk of unemployment. National adaptations to post-industrial labour markets in Europe'. Oxford University Press 2
 • OECD 2012. Employment Outlook. Chapter 1: Waiting for the Recovery: OECD Labour Markets in the Wake of the Crisis, Chapter 2: What Makes Labour Markets Resilient During Recession?, viz www.oecd.org
 • Sirovátka, T., Rákoczyová, M. 2021. Front-line work in activation and targeting of re-qualification programmes: lessons from the Czech Republic. European Journal of Social Work
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Brno: MUNIpress. S. 1-67, 145-153.
 • Layard R. Nickell S., Jackman R.: The Unemployment Crisis. Oxford Univ. Press, 1995, s. 90-109.
 • Sirovátka, T. Czechia: political experimentation or incremental reforms? ch. 11 in S. Theodoropoulou (ed) 2018. Labour Market Policies in The Era of Pervasive Austerity. A European Perspective. Bristol, Chicago: Policy Press, pp.253-276.
 • Nicaise I. et al. „Pitfalls and Dilemmas in Labour Market Policies for Disadvantaged Groups and How to Avoid Them.“ European Journal of Social Policy 1995, 5: 199-217.
 • Zákon č. 435/2004 Sb., par. 67-84, 104-120
 • Zákon č. 435/2004 Sb., par. 1 – 66
 • Sirovátka T.: Politika pracovního trhu, MU v Brně, 1995.
 • Berkel, R.; Graaf, W.; Sirovátka, T. (eds.). 2012. Governance of the Activation policies in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy. Volume 32, No 5/6, s. 260-285
 • Finn D., Blackmore M. 2001. Aktivizace očima klientů a terenních pracovníků, s. 285 – 302. in OECD Opatření na trhu práce a veřejné služby zaměstnanosti. OECD a MPSV ČR.
 • Calmfors L. Active Labour Market Policy and Unemployment. A Framework for the Analysis of Crucial Design Features. Paris, OECD 1994
 • O. Hora, M. Horáková, T. Sirovátka Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach, chapter 7, in Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, risk factors and policies, Edited by Bjørn Hvinden,
 • SIROVÁTKA, Tomáš. When workfare fails: post-crisis activation reform in the Czech Republic. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2016, roč. 36, 1-2, s. 86-101.
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Henk SPIES. A new perspective on activating young people. In Sirovátka, T. and H. Spies. Effective interventions for unemployed young people in Europe. Oxon a New York: Routledge, 2018. s. 10-28.
 • Clasen J., Clegg, D. 'Regulating the risk of unemployment. National adaptations to post-industrial labour markets in Europe'. Oxford University Press 2011, chapter 1 Unmployment protection and labour market change: towards triple integration (pp. 1-12
 • Hora, O., Sirovátka, T. 2020 Why targeting matters: The apprenticeship program for youth in the Czech Republic, Social Policy and Administration, 54 (7): 1198-1214
 • W. de Graaf, T. Sirovátka 2012. Governance reforms and their impacts on the effects of activation policies International Journal of Sociology and Social Policy, 32, 5/6: 353-363.
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press (318-332)
 • OECD 2005. Employment Outlook. Chapter 4: Labour Market Programmes and Activation Strategie: Evaluating the Impacts (www. oecd.org)
 • Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost (Bílá kniha). Praha, Ustav mezinárodních vztahů, 1995, s. 9-55, 113-147.
 • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie: doporučeno kapitoly Nezaměstnanost, Inflace, nezaměstnanost a inflace, povinně heslo Okunův zákon a hospodářský cyklus. 1991 (1. vydání).
 • Strategie Evropa 2020. (Národní program reforem, zejména část zaměstnanost).
 • OECD 2007. Activating the Unemployed: What Ccountries Do?
  doporučená literatura
 • Sirovátka T. 2005. "Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice." Sociální práce, 1, 41-55.
 • Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV, v.v.i
 • Sirovátka, T. and J. Winkler (2011), “Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation”, in van Berkel, R., de Graaf, W. and T. Sirovátka (eds) Governance of activation policies in Europe, Palgrave, pp 173-194.
 • European Employment Strategy (materiál Evropské komise z r. 2003, 2005, 2008, 2010). (www. europa.eu.int), Strategie Evropa 2020
 • OECD 2012. Employment Outlook. Chapter 1: Waiting for the Recovery: OECD Labour Markets in the Wake of the Cisis, Chapter 2: What Makes Labour Markets Resilient During Recession?
 • Brown, A. J. G., & Koettl, J. (2015). Active labour market Programmes: Employment gain or fiscal drain? Bonn, Germany: The Institute for the Study of Labor (IZA). https://doi.org/10.1186/s40172-015-0025-5
 • DeKonning J. 2001. Jak lze zefektivnit programy aktivní politiky? S. 303 – 326 in OECD: Opatření na trhu práce a veřejné služby zaměstnanosti. OECD a MPSV ČR.
Výukové metody
Diskuse v hodině, domácí úkoly, četba povinné literatury, seminární práce
Metody hodnocení
Seminární práce, dva průběžné testy obsahující čtyři otázky, písemná zkouška obsahující čtyři otázky z různých tematických bloků
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.