VPLn8809 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 26. 2. 9:00–14:40 P52, So 19. 3. 15:00–18:40 P52
Předpoklady
! VPL809 Politika zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPL809 Politika zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s principy, cíli, nástroji a účinky politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu. Vést přitom posluchače k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními mechanismy, které ovlivňují funkce politiky pracovního trhu. Seznámit posluchače s metodami analýzy pracovního trhu a politiky pracovního trhu, dále se zásadami tvorby a uplatňování opatření a projektů v oblasti zaměstnanosti.
Výstupy z učení
po absolvování předmětu studenti - chápou smysl použití jednotlivých nástrojů politiky zaměstnanosti ve vazbě na problémy trhu práce - jsou schopni identifikovat nejvhodnější nástroje - jsou schopni analyzovat efekty opatření aktivní politiky - jsou schopni navrhovat konkrétní řešení problémů trhu práce
Osnova
 • I. Celkový rámec, cíle a strategie 1. Implikace pro politiku trhu práce vyplývající z teorie trhu práce 2. Politika zaměstnanosti: makroekonomická regulace poptávky po práci 3. Politika pracovního trhu II. Pasivní a aktivní politika pracovního trhu 4. Kompenzace příjmu v nezaměstnanosti a rozbor schémat kompenzace příjmu v nezaměstnanosti 5. Vývoj aktivní politiky pracovního trhu 6. Aktivní politika pracovního trhu - zásady a typy opatření 7. Politika pracovního trhu v České republice a její specifika 8. Perspektivy vývoje politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu III. Účinky politiky a jejich hodnocení 9. Účinky politiky pracovního trhu 10. Analýza účinků politiky pracovního trhu
Literatura
  povinná literatura
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P. 2014. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. MUNIpress, Albert.
 • Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost (Bílá kniha). Praha, Ustav mezinárodních vztahů, 1995, s. 9-55, 113-147.
 • Sirovátka T.: Politika pracovního trhu, MU v Brně, 1995.
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Brno: MUNIpress. S. 1-67, 145-153.
 • Nicaise I. et al. „Pitfalls and Dilemmas in Labour Market Policies for Disadvantaged Groups and How to Avoid Them.“ European Journal of Social Policy 1995, 5: 199-217.
 • Berkel, R.; Graaf, W.; Sirovátka, T. (eds.). 2012. Governance of the Activation policies in Europe. International Journal of Sociology and Social Policy. Volume 32, No 5/6, s. 260-285
 • OECD 2005. Employment Outlook. Chapter 4: Labour Market Programmes and Activation Strategie: Evaluating the Impacts (www. oecd.org)
 • Calmfors L. Active Labour Market Policy and Unemployment. A Framework for the Analysis of Crucial Design Features. Paris, OECD 1994
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press (318-332)
 • Layard R. Nickell S., Jackman R.: The Unemployment Crisis. Oxford Univ. Press, 1995, s. 90-109.
  doporučená literatura
 • Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin (eds) 2004. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita.
 • Serrano Pacual, A., Magnusson, L. Reshaping Welfare States and Activation Regimes. Oxford: Peter Lang.
 • Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press
 • Sirovátka, T,. Mareš, P. (eds) 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
Výukové metody
diskuse v hodině, domácí úkoly, četba (povinná literatura), seminární práce
Metody hodnocení
2 testy hodnocení seminární práce zkouška
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.