VPL809 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 14. 3. 9:00–14:00 P52, So 18. 4. 14:15–17:30 P52
Předpoklady
! VPLn8809 Politika zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPLn8809 Politika zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s principy, cíli, nástroji a účinky politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu. Vést přitom posluchače k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními mechanismy, které ovlivňují funkce politiky pracovního trhu. Seznámit posluchače s metodami analýzy pracovního trhu a politiky pracovního trhu, dále se zásadami tvorby a uplatňování opatření a projektů v oblasti zaměstnanosti.
Osnova
  • I. Celkový rámec, cíle a strategie 1. Implikace pro politiku trhu práce vyplývající z teorie trhu práce 2. Politika zaměstnanosti: makroekonomická regulace poptávky po práci 3. Politika pracovního trhu II. Pasivní a aktivní politika pracovního trhu 4. Kompenzace příjmu v nezaměstnanosti a rozbor schémat kompenzace příjmu v nezaměstnanosti 5. Vývoj aktivní politiky pracovního trhu 6. Aktivní politika pracovního trhu - zásady a typy opatření 7. Politika pracovního trhu v České republice a její specifika 8. Perspektivy vývoje politiky zaměstnanosti a politiky pracovního trhu III. Účinky politiky a jejich hodnocení 9. Účinky politiky pracovního trhu 10. Analýza účinků politiky pracovního trhu
Literatura
  • Serrano Pacual, A., Magnusson, L. Reshaping Welfare States and Activation Regimes. Oxford: Peter Lang.
  • Sirovátka T.: Politika pracovního trhu, MU v Brně, 1995.
  • Sirovátka, T,. Mareš, P. (eds) 2003. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
  • Winkler, Jiří - Žižlavský, Martin (eds) 2004. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno : Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita.
  • Nicaise I. et al. „Pitfalls and Dilemmas in Labour Market Policies for Disadvantaged Groups and How to Avoid Them.“ European Journal of Social Policy 1995, 5: 199-217.
  • Calmfors L. Active Labour Market Policy and Unemployment. A Framework for the Analysis of Crucial Design Features. Paris, OECD 1994
  • OECD 2005. Employment Outlook. Chapter 4: Labour Market Programmes and Activation Strategie: Evaluating the Impacts (www. oecd.org)
Výukové metody
diskuse v hodině, domácí úkoly, četba (povinná literatura), seminární práce
Metody hodnocení
2 testy hodnocení seminární práce zkouška
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/VPL809