ZURd0008 Obhajoba dizertačního projektu

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Obhajoba dizertačního projektu má charakter veřejné přednášky za účasti minimálně 3 členů oborové rady. Student představí detailně rozpracovaný dizertační projekt, který by měl ukázat, že jeho práce směřuje k úspěšnému dokončení dizertační práce. Student by měl představit teoretické pozadí dané problematiky a detailně popsat své výzkumné cíle, včetně zdůvodnění těchto výzkumných cílů v rámci daného teoretického pozadí. Student také představí (plánované) použité metody, které vedou k naplnění daných cílů. Pokud má již student k dispozici nějaké výsledky, může představit předběžné výsledky, není to však podmínkou. Po přednášce následuje kritická debata, v jejímž rámci musí student projekt, a to včetně zvolených výzkumných cílů a návrhu použitých metod, obhájit.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Osnova
  • Tento předmět musí student absolvovat nejpozději do konce 4 semestru studia. Student představí na veřejném semináři detailně rozpracovaný dizertační projekt, přítomna je komise složena z minimálně 3 členů oborové rady. Komise hlasuje, zda představený projekt odpovídá standardům oboru mediální a žurnalistická studia.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/ZURd0008