SOCn5012 Sociologie veřejného prostoru

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U41
Předpoklady
! SOC584 Sociologie veřejného prostoru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/30, pouze zareg.: 5/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 5/30
Jiné omezení: Určeno jen studentům magisterských studijních programů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabídne studentům uvedení do problematiky městského veřejného prostoru a jejího chápání v sociologii a příbuzných vědách. První blok bude zaměřen na pojem veřejného prostoru, jeho různé analytické významy a různé způsoby užití. Ve druhém bloku se budeme soustředit na bytostně sociologické problémy, které jsou s městským veřejným prostorem spojeny: soužití s neznámými druhými, explicitní a implicitní regulace, tělo a pohlaví atd. Ve třetím bloku se zaměříme na současné změny veřejného prostoru s důrazem na procesy privatizace, sekuritizace a na nové veřejné prostory.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - porozumět různorodým přístupům ke studiu veřejného prostoru; - identifikovat základní konflikty spojené s tématem; - navrhnout vlastní empirický výzkum spojený s tématem; - kriticky uvažovat o současných proměných veřejného prostoru
Osnova
 • I. Problém veřejného prostoru 1. Co je a co není veřejný prostor; veřejné prostranství; veřejná sféra (20.2.) Uvedení do kurzu, rozvrh a koncepce kurzu, požadavky na ukončení. • Kitchin, R. & Thrift, N. (eds.). International encyclopedia of human geography. Oxford: Elsevier. Str. 511-522. (12 stran) • Staeheli, L. & Mitchell, D. 2007. Locating the public in research and practice. Progress in human geography 31(6): 792-811. (20 stran)
 • 2. Týden pro samostudium a pro sestavení projektových týmů (27.2.)
 • 3. Veřejný prostor jako fyzické místo; veřejný prostor a urbanismus (6.3.) • Jacobs, J. 1961. Death and life of great American cities. New York: Random House, Str. 29-54. (26 stran) • Whyte, W. 1980. The Social life of small urban places. Washington DC: The conservation foundation. Str. 16-59 (44 stran)
 • II. Svět cizinců a problém řádu 4. Svět cizinců: veřejný prostor jako sociologický problém (13.3.) • Lofland, L. 1973. A World of strangers: order and action in urban public space. Prospect Heights: Waveland. Str. 3-28 (26 stran) • Simmel, G. 1950. The metropolis and mental life. In: Wolff, K. (ed.). The sociology of Georg Simmel. Glencoe: The free press, pp. 409-426. (18 stran) Rozšiřující literatura: • Pétonnet, C. 1996. Anonymita aneb ochranná slupka. In: Mayer, F., Bensa, A. & Hubinger, V. (eds.). Cahiers du CEFRES No. 10, Antologie francouzských společenských věd: Město. Praha: CEFRES, pp. 106-121. (15 stran) • Milgram, S. 1970. The experience of living in cities. Science 167(3924): 1461-1468. (8 stran)
 • 5. Pravidla chování a teorie interakčního řádu (20.3.) • Anderson, E.. 2010. Street etiquette and street wisdom. In. Orum, A. & Neal, Z. Common ground? Readings and reflections on public space. New York: Routledge. Pp.56-74. (19 stran) • Rawls, A. 1987. The interaction order sui generis: Goffman's contribution to social theory. Sociological theory 5(2): 136-149. (14 stran) Rozšiřující literatura: • Goffman, E. 1983. The interaction order: American Sociological Association, 1982 presidential address. American sociological review 48(1): 1-17. (17 stran) • Šrubař, I. 1993. Sociální jednání a sociální řád. S-obzor 2(4): 5-17. (13 stran) • Cahill, S. 1998. Towards a sociology of the person. Sociological theory 16(2): 131-148. (18 stran)
 • 6. Veřejný prostor mužů a soukromý prostor žen? (27.3.) • Sewell, J.E. 2011. Women and the everyday city: public space in San Francisco. Minneapolis: University of Minnesota Press. Str. 1-23 (23 stran) • Hemphill, C. D. 2002. Bowing to necessities: A history of manners in America, 1620-1860. Oxford University Press, pp. 179-212 (33 stran) • Cover, R. 2003. The naked subject: nudity, context and sexualization in contemporary culture. Body and society 9(3): 53-72. (20 stran)
 • 7. Čtecí týden katedry sociologie, příprava seminárních prací (3.4.)
 • 8. Pravidla, teritoria, přestupky a krize (10.4.) • Phillips, T. & Smith, P. 2006. Rethinking urban incivility research. Urban studies 43(5-6): 879-901. (23 stran) • Kärrholm, M. 2007. The materiality of territorial production: a conceptual discussion of territoriality, materiality and the everyday life of public space. Space and culture 10(4): 437-453. (17 stran)
 • III. Proměna veřejného prostoru 9. Úpadek a privatizace veřejného prostoru (17.4.) • Banerjee, T. 2001. The Future of public space. Journal of the American planning association 67(1): 9-24. (16 stran) • Mitchell, D. 1995. The end of public space? People's park, definitions of the public, and democracy. Annals of the association of american geographers 85(1): 108-133. (26 stran)
 • 10. Politika exkluze: veřejný prostor pro vyvolené? (24.4.) • Dixon, J., Levine, M. & McAuley R. 2006. Locating impropriety: street drinking, moral order and the ideological dilemma of public space. Political psychology 27(2): 187-206. (20 stran) • Mitchell, D. 1997. The annihilation of space by law: the roots and implications of anti-homeless laws in the United States. Antipode 29(3): 303-335. (33 stran)
 • 11. Státní svátek, práce na závěrečném projektu (1.5.)
 • 12. Státní svátek, práce na závěrečném projektu (8.5.)
 • 13. Pseudoveřejné a „nové veřejné“ prostory (15.5.) • Goss, J. 1993. The „magic of the mall“: an analysis of form, function, and meaning in the contemporary retail built environment. Annals of the Association of American geographers 83(1): 18-47. (30 stran) • Staeheli, L. & Mitchell, D. 2006. USA's destiny? Regulating space and creating community in American shopping malls. Urban studies 43(5-6): 977-992. (16 stran)
Literatura
 • Literatura je uvedena v rozpisu kurzu
Výukové metody
přednáška, seminář.
Metody hodnocení
(a) Pravidelná a aktivní účast v hodinách, odevzdávání příprav z četby (b) Odevzdání seminární práce na zadané téma (výběr ze tří témat, 8000-11000 znaků) (c) Vypracování závěrečného projektu (d) Účast na závěrečném kolokviu s prezentací projektů
Informace učitele
N/A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/SOCn5012