VPLn8807 Etika v práci s lidmi

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 2. 3. 15:00–18:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 20. 4. 9:00–14:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 115 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/115, pouze zareg.: 0/115
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem k reflexi hodnotové orientace při práci s lidmi. Za tímto účelem se studenti seznámí se základními etickými teoriemi a morálními kategoriemi a jejich aplikací na příkladech z oblasti sociální práce, pomáhajících profesí a také podnikového managementu. Cílem kurzu je podpořit schopnost sebepoznání vlastní hodnotové orientace a činění informovaných rozhodnutí v oblasti etických problémů a dilemat.
Výstupy z učení
teoretická orientace v oblasti etiky;schopnost aplikovat teoretické poznatky do praxe
Osnova
 • Etika v práci s lidmi Základní morální kategorie Profesní hodnoty v práci s lidmi Profesní etické kodexy Management a etika Praktické problémy v činnosti podnikového managementu
Literatura
 • BLÁHA, Jiří a Zdenek DYTRT. Manažerská etika. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 155 s. ISBN 80-7261-084-8. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1. info
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
 • Pražské přednášky :život v pravdě a (post)moderní skepse. Edited by Erazim Kohák. 3. vyd. Rychnov nad Kněžnou: JEŽEK, 1999. 121 s. ISBN 80-85996-21-9. info
 • Ethics and values in health care management. Edited by Souzy Dracopoulou. 1st pub. London: Routledge, 1998. xii, 200. ISBN 0415146453. info
 • ROLNÝ, Ivo. Etika v podnikové strategii : metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1998. 119 s. ISBN 8085834000. info
 • REMIŠOVÁ, Anna. Úvod do podnikateĺskej etiky. Vyd. 1. Bratislava: Ekonóm, 1996. 205 s. ISBN 80-225-0745-8. info
 • REAMER, Frederic G. Social work values and ethics. New York: Columbia University Press, 1995. xii, 217. ISBN 0231099916. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuse
Metody hodnocení
diskuse ve skupině, závěrečný test a esej
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/VPLn8807