ZURn6403 Projektová a produkční stáž

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
TYP_STUDIA ( MN )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět pokrývá povinnou odbornou specializační stáž v délce 6 týdnů (tj. min. 240 hodin). Projektová a produkční stáž je určena studujícím specializace „Mediální průmysly a produkce“ a má formu stáže v mediální či produkční organizaci (a to v jejím programovém či produkčním oddělení, v rámci tvůrčích a dramaturgických skupin apod.). Studující se v rámci praxe věnují produkční činnosti a podílí se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.

Propojení stáže s přípravou magisterské diplomové práce značně usnadňuje tvorbu závěrečné práce.

Na druhé straně však povinná stáž nemusí být nutně explicitně provázaná s diplomovou prací.

Stáž by především měla odpovídat zamýšlenému profesnímu směřování konkrétního studenta/studentky a obohatit ho/ji o profesní zkušenosti, které přesahují hranici studia. Současně by měla umožnit vyzkoušet a uplatnit v praxi (produkční, dramaturgické apod.) to, co se studující dosud naučili.

Zároveň ale platí: propojení stáže s tématem či s přípravou magisterské diplomové práce katedra doporučuje a bude k ní studenty směřovat. Praxe může tvorbu závěrečné práce skutečně značně usnadnit, protože vede k synergickému propojení obou klíčových studijních zkušeností.
Výstupy z učení
Student bude:
- mít přímou zkušenost z oblasti mediální produkce
- lépe rozumět fungování mediálních projektů
- schopen podílet se na týmové práci
Osnova
  • 1. Vyjednání praxe
  • 2. Praxe
  • 3. Konzultace průběhu praxe s přiděleným tutorem z řad pedagogů katedry
  • 4. Report o průběhu praxe
Literatura
  • K předmětu s ohledem na jeho povahu není přiřazena literatura.
Výukové metody
praxe, konzultace
Metody hodnocení
potvrzení o absolvování praxe, účast na konzultacích, report
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.