PSY105 Obecná psychologie - kognitivní procesy

Fakulta sociálních studií
podzim 2002
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc.
Rozvrh
Čt 8:00–11:40 G32
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY105/SK_A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Šipula
PSY105/SK_B: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Šipula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako základní se známení s problematikou kognitivní psychologie. Přednášky budou zaměřeny na hlavní pojmy a teorie z kognitivní psychologie. Cvičení budou věnovány praktickým příkladům.
Osnova
 • Přístupy k řešení záhad psychiky.
 • Vnímání, poznávání, pozornost.
 • Myšlení, řeč, metakognice.
 • Představy, představivost, fantazie.
 • Paměť, učení.
 • Rozhodování, řešení problémů.
Literatura
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. 2., rozš. vyd., v Academii v. Praha: Academia, 1997. 437 s. : i. ISBN 80-200-0625-719. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA a Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/~kost/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.