ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (cvičící)
Garance
PhDr. Jiřina Salaquardová
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna-workshop) Interaktivní kurz podněcuje – v souboru speciálně vytvořených stylistických jazykových her, hříček a cvičení – k inspirativním postupům, které mohou studenti posléze využít v žurnalistické praxi. Tvořivou hrou rozvíjí student svobodně svou osobnost, kultivuje svou intuici a autorskou vnímavost. Kurz předpokládá aktivní účast. V průběhu setkání studenti tvoří text a předčítají je. Skupina obohacuje autora potřebnou zpětnou vazbou. Hodnocení individuálně.
Osnova
  • Osnova 1. Intuice, talent, automatický text, autorský deník. Tvorba textů. 2. Sebereflexe, reflexe, autorovo sebepoznání. Tvorba textů. 3. Pozornost, vnímavost, empatie. Tvorba textů. 4. Metody tvořivé práce, zdroje inspirací, vědomá práce s tvořivými zdroji. Tvorba textů. 5. Přirovnání, metafora. Inventář (výčet). Tvorba textů. 6. Humor a text. Popis, originalita, překvapující porušení formy. Tvorba textů. 7. Lexikum; výpůjčky ze stylistických registrů. Bohatství plevelných slov. Frazeologie. Umění aktualizace, užití modelovosti. Dialog, uvozovací věta. 8. Zdroje inspirace. Tvořivé hledání inspiračních zásob. Tvorba textů, hry. 9. Struktury: Teze, antiteze, forma AB (AbBa – v textu). Paradox, zápor. Tvorba textů, hry. 10. Kompozice kruhem. Účinek triády. Účinek opakování a rytmizace. Tvorba textů, hry. 11. Úvod, pointa, závěr. Kompoziční postupy, rozličnost formy. Autorský styl. Tvorba textů, hry.
Literatura
  • Aristoteles: Poetika. Gryf, Praha 1993.Bradbury, R.: Zen a umění psát, Pragma, 1998 Praha.
  • Casterton, J.: Cretaive Writting, Macmillan 1986.Čelakovský, F.L.: Mudrosloví národu slov. ve příslovích.ČSl.spis. 1978.
  • Fairfax, John: Creative Writting. Elm Tree Books 1989.Fairfax, J.- Moat, J.: The Way to Write. Elm Tree Books 1981.
  • Hajn, P.: Jak se píší knih. Svoboda, Praha 1988. Hiršal, J., Grogerová, B.: Slovo akce písmo, hlas. Čs. spisovatel, Praha 1967.
  • Kitchen, P.: The Way to Write Novels. Elm Tree Books 1992.Kolektiv: O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno 1993.
  • Lacina, V.: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Praha, Čs. spisovatel 1981.Lodge, D.: The Art of Fiction, Penguin Books 1992.Pink, E.: Oáza štěstí. Zahrada Epikurova, in E. Fink, Oáza štěstí, Mladá fronta, Praha 1992.
  • Shaugnessy, S.: Meditations for Writers. Harper Collins 1993.Škvorecký J.: Samožerbuch. Panorama, Praha 1991.Škvorecký J.: Samožerbuch. Panorama, Praha 1991.
  • Watts, N.: Umění psát. Grada, Praha.King, S.: O Psaní (memoáry o řemesle).
  • Maisel, E.: Trénink kreativity. Portál. 2002. Salaquardová, J. Soubor stylistických a tvůrčích her (e-skriptum ke kurzu Tvůrčí psaní).
Metody hodnocení
Náplní kurzu je tvorba textu. Studenti jsou hodnoceni průběžne; po skončení semestru odevzdávají všechny autorské práce (tvořené v jednolivých setkáních) v elektornické podobě) vedoucí kurzu. Je požadována nejméně 90procentní přítomnost.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.