POL203 Teorie her a politické rozhodování

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bronislav Jaroš (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 11:30–13:00 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: Předmět je určen pouze studentům bakalářského studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs seznamuje posluchače s možnostmi a limity aplikace teorie her v politologii. Součástí kursu budou herní simulace.
Osnova
 • 1. Úvod a organizace předmětu
 • 2.Předpoklady teorie her: Racionalita, užitek, informace
 • 3. Hry a jejich podoba- strategická a extenzivní forma, hry s nulovým a nenulovým součtem
 • 4.Hráči a jejich strategie. Hledání ekvilibria
 • I. 5. Hráči a jejich strategie. Hledání ekvilibria
 • II. 6. Politika- herní sada bez ekvilibria. Proměnlivost užitků.
 • 7.Pravidla hry jako struktura příležitostí a omezení
 • 8.Kooperativní hry
 • 9.Opakování her. Signály. Zločin a trest. Kredibilita závazku.
 • 10. Teorie her, volby a policy. Prostorové modely.
 • 11. Čtecí týden
 • 12. Kontrola agendy. Herestetika
 • 13. Veto hráči.
Literatura
 • MCCAIN, Roger A. Game theory : non-technical introduction to the analysis of strategy. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2004. xxiv, 391. ISBN 0324206445. info
 • TSEBELIS, George. Veto players :how political institutions work. New York: Russell Sage Foundation, 2002. xvii, 317. ISBN 0-691-09989-8. info
 • MORROW, James D. Game theory for political scientists. Princeton: Princeton University Press, 1994. xx, 376 s. ISBN 0-691-03430-3. info
 • TSEBELIS, George. Nested games : rational choice in comparative politics. Berkeley: University of California Press, 1990. xiv, 274. ISBN 0520076516. info
 • RIKER, William H. The art of political manipulation. New Haven: Yale university press, 1986. xiii, 152. ISBN 0300035926. info
Výukové metody
Přednášky, kombinované se semináři, v nichž se řeší herní modely
Metody hodnocení
Maximálně je v kursu možné získat 100 bodů, z toho 35 bodů za seminární práci/herní simulaci a 65 bodů za závěrečný test. K úspěšnému absolvování je nutné získat minimálně 60 bodů, z toho 33 za závěrečný test. Hodnocení A:100-91, B:90-81, C:80-74, D:73-66, E:65-60, F: 59 a méně bodů.
Informace učitele
emaily vyučujících: chytilek@fss.muni.cz eibl@fss.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.