EVS445 Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Sylvie Burianová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 9:45–11:15 U42
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVS445/Skupina_1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EVS445/Skupina_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EVS445/Skupina_3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EVS445/Skupina_4: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EVS445/Skupina_5: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EVS445/Skupina_6: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen těm, kteří rádi čtou, píší a přemýšlejí o politice v širších souvislostech. Na základě názorově vyhraněných textů budou rozebírány některé podstatné otázky, před nimiž dnes stojí evropské společnosti, a jež jsou předmětem sociálně vědní reflexe. Pozornost bude věnována problematice evropské, resp. západní identity, cílům a rizikům evropské integrace, výzvám, před nimiž stojí demokratický politický řád, vazbám mezi globalizací a integrací a národním státem, podmínkám současné politiky a dále některým klíčovým systémům, jež vytvářejí prostředí i téma politiky, jako jsou trh nebo kultura. Studenti si prohloubí kompetence v oblasti sociálně vědní analýzy, interpretace, diskuse a schopnost v písemném i ústním projevu předkládat a obhajovat názory vycházející z politologického poznání.
Osnova
 • 1. Evropa a západní civilizace: podmínky a hranice
 • 2. Evropská identita: národní a společná existence
 • 3. Demokratický politický řád a jeho výzvy
 • 4. Národ a národní stát
 • 5. Migrace a integrace: dilema vymírající společnosti
 • 6. Globalizace: kulturní souvislosti
 • 7. Kapitalismus a demokracie: selhávání trhu?
 • 8. Oslabování politiky
 • 9. Náboženství a politika: nové impulzy
 • 10. Společnost a čas: limity demokratické společnosti
 • 11. Obtížnost volby
Literatura
 • NEMO, Philippe. Co je Západ? Translated by Petr Horák. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 135 s. ISBN 9788073252434. info
 • MANENT, Pierre. Proč existují národy : úvahy o demokracii v Evropě. Translated by Růžena Ostrá. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 87 s. ISBN 9788073251338. info
 • DAHRENDORF, Ralf. Hledání nového řádu : přednášky o politice svobody v 21. století. Translated by Miloš Havelka. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 2007. 141 s. ISBN 9788071857198. info
 • SCRUTON, Roger. O potřebnosti národů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 87 s. ; ISBN 978-80-7325-245-8
 • SARRAZIN, Thilo. Německo páchá sebevraždu : jak dáváme svou zemi všanc. Translated by František Štícha. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 432 s. ISBN 9788020020185. info
 • JUVIN, Hervé a Gilles LIPOVETSKY. Globalizovaný západ : polemika o planetární kultuře. Translated by Martin Pokorný. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2012. 231 s. ISBN 9788072602650. info
 • FISHER, Mark. Kapitalistický realismus. Translated by Radovan Baroš. Praha: Rybka, 2010. 107 s. ISBN 9788087067697. info
 • FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 163 s. ISBN 9788073252168. info
 • BURUMA, Ian, Krocení bohů. Náboženství a demokracie na třech kontinentech. Praha: Academie, 2012, 121 s. ; ISBN 978-80-200-2040-6
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Tyranie okamžiku : [rychlý a pomalý čas v informačním věku]. Translated by Daniela Sobková Zounková - Miluše Juříčková. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2009. 167 s. ISBN 9788072392384. info
Výukové metody
Výuka je založena na pravidelné četbě odborné literatury, písemné přípravě, na řízené diskusi a aktivní individuální i skupinové práci v seminářích.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování předmětu předpokládá průběžnou přípravu na jednotlivá setkání včetně pravidelné četby zadané literatury, vypracování kratších písemných seminárních úkolů (4 skupinové a 1 individuální práce) a aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.