MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Robert Ach-Hübner (cvičící)
Mgr. Veronika Jurčová (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 9:45–10:30 U42
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVZ402/01: Čt 10:31–11:15 U42, R. Ach-Hübner
MVZ402/02: Čt 15:15–16:00 U42, R. Ach-Hübner
MVZ402/03: Čt 16:01–16:45 U42, V. Jurčová
MVZ402/04: Čt 16:46–17:30 U42, V. Jurčová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni analyzovat mezinárodní vztahy na základě teorie geopolitiky; podrobně budou seznámeni se základními školami geopolitického myšlení od jejího prvního použití R. Kjellénem na konci 19. století až do současnosti; budou ovládat metodologii teorie geopolitiky.
Osnova
 • I. Úvodní hodina určení podmínek pro absolvování předmětu.
 • II. Klasická geopolitika: Haushofer vs. Mackinder.
 • III. Klasická geopolitika: Mahan a Spykman.
 • IV. Neoklasická geopolitika: Kennan, Kissinger, Brzezinski, Gray
 • V. Reformulace geopolitiky: kritická a populární geopolitika
 • VI. Reformulace geopolitiky: metageografie
 • VII. Čtecí týden.
 • VIII. Případová studie: aplikace teorie hegemonní stability
 • IX. Případová studie: geopolitické postavení USA v současném světě
 • X. Případová studie: geopolitika EU
 • XI. Případová studie: geopolitika Ruska
 • XII. Případová studie: geopolitika Číny
 • XIII. Případová studie: geopolitika Turecka
Literatura
 • Geopolitical traditions : a century of geopolitical thought. Edited by Klaus Dodds - David Atkinson. London: Routledge, 2000, xvi, 392. ISBN 0415172497. info
 • Krauthammer, Ch.: The unipolar moment revisited. The National Interest, Winter 2002/03
 • Tsygankov, A., P.: Mastering Space in Eurasia: Russian Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 35, No. 1. (2003)
 • Hartshorne, R.: Recent Developments in Political Geography I. American Political Science Review, Vol. 29, No. 5 (Oct. 1935)
 • Schnitzer, E., W.: German Geopolitics Revived, Journal of Politics, Vol. 17, No. 3 (Aug. 1955)
 • Geopolitics, geography and strategy. Edited by Colin S. Gray - Geoffrey Sloan. 1st pub. London: Frank Cass & Co., 1999, 289 s. ISBN 0-7146-8053-2. info
 • No end to alliance : the United States and Western Europe : past, present, and future : Nobel Symposium 105. Edited by Geir Lundestad. New York: St. Martin's Press, 1998, x, 268. ISBN 0333740807. URL info
 • HUNTINGTON, Samuel P. The clash of civilizations and the remaking of world order. 1st ed. New York: Touchstone book, 1997, 367 s. ISBN 0-684-81164-2. info
 • FUKUYAMA, Francis. The end of history and the last man. London: Penguin Books, 1992, xxiii, 418. ISBN 0-14-013455-7. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a diskuzních seminářů. Předpokládá se aktivní účast studentů v seminářích, příprava position paperů na každý seminář.
Metody hodnocení
Studenti se zapisují do seminárních skupin. Absolvování kurzu na základě souhrnného bodového hodnocení studenta, které bude průběžné po dobu konání kurzu. Pro absolvování kurzu je nezbytná aktivní účast na seminářích a absolvování průběžných i závěrečného písemného testu.
Informace učitele
Sylabus predmetu umisten v IS MU: Organizacni pokyny. Cast povinné literatury umistena v IS MU: Studijní materiály k předmětu. Zbývající texty dle sylabu k dispozici v knihovně FSS, nebo jiných veřejných knihovnách. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.