POL013 Teorie politických režimů

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako autorská dílna, s výstupy v podobě odborných politologických textů, se žádoucí možností opublikování. Organizačně probíhá formou individuálních konzultací. Jeho záměrem a zamýšleným výstupem je zprostředkovat studujícím kritickou informaci o aktuálních debatách na poli současné teorie politických systémů/režimů. Studující jsou směřování k identifikaci přesahů těchto debat (případně k jejich kritické konfrontaci) s jejich vlastními disertačními projekty. Absolvování předmětu připravuje k odborné orientaci v oblasti teorie politických systémů/režimů, včetně identifikace tematických přesahů do jednotlivých subdisciplín politické vědy.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace předmětu, jeho tematické a metodologické zaměření (4.10.2011 ve 13.30; pracovna přednášejícího)
  • 2. Konzultace (průběžně během semestru)
  • 3. Termín odevzdání práce (23.1.2012)
  • 4. Termín oznámení hodnocení (30.1.2012)
Výukové metody
Konzultace, individuální příprava.
Metody hodnocení
Hodnocení seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.