MVZ007 Analýza mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analytické zpracování aktuálního, průlomového či klíčového textu týkajícího se tématu disertační práce studenta.
Osnova
  • Předmětem kurzu je samostatná práce se třemi konkrétními výstupy: 1. nastudování aktuální a významné knihy v oblasti realizovaného výzkumu 2. vytvoření strukturovaného summary v objemu cca 5-7 stran 3. připravení odborné časopisecké recenze. Cílem je zvýšení znalostí o aktuální knižní produkci v badatelské oblasti, nastudování problému přilehlého k doktorskému projektu a získání dovedností v tvorbě časopisecké recenze.
Informace učitele
Studenti budou při plnění úkolů postupovat následovně: Svému školiteli předloží seznam tří publikací s jasným vyznačením preference, kterou z nich považují za největší přínos pro svůj badatelský záměr. Po odsouhlasení konkrétní publikace školitelem připraví strukturované summary postihující hlavní problémy knihy, badatelskou metodu závěry a klíčové otázky. Na základě této analytické stati následně, po konzultaci se školitelem, zhotoví recenzní stať vhodnou k publikování v odborném časopise svého oboru. Cílem tohoto procesu bude následné umístění vyhotovené recenze v odborném periodiku. Tento krok však již nebude představovat podmínku pro udělení zápočtu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.