POL363 Politická psychologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 15:15–16:45 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je lepší pochopení toho, jakou roli hrají psychologické faktory v politických jevech a procesech. Kurz je koncipován tak, aby rozšiřoval tradiční politologické pojetí problémů souvisejících s demokratickou politikou o psychologické koncepty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: - identifikovat hlavní psychologické koncepty související s politikou v demokratických zemích;
- vysvětlit vliv řady psychologických faktorů na fungování současné politiky;
- naučené koncepty aplikovat na politické jevy a procey;
- zhodnotit význam psychologických procesů v jevech souvisejících s politikou
Osnova
 • Úvod, organizace předmětu.
 • Co je politická psychlogie
 • Politická kognice
 • Emoce v politice
 • Autoritářství a poslušnost vůči autoritě
 • Osobnost a politika
 • Politické postoje a ideologie
 • Vývojový přístup a socializace
 • Biopolitika a genetika v politice
 • Identita
Literatura
  povinná literatura
 • REDLAWSK, David P., Andrew J. W. CIVETTINI, and Karen M. EMMERSON. 2010. “Affective Tipping Point: Do Motivated Reasoners Ever Get It?” Political Psychology, Vol. 31.
 • EMLER, Nicholas and DICKINSON, Julie. (1985). “Children’s representation of economic inequalities: The effects of social class.” British Journal of Developmental Psychology, 3, 191-198.
 • MARCUS, George E., W. RUSSEL Neuman, and Michael MACKUEN. 2001. Affective Intelligence and Political Judgment. Chicago: Chicago University Press.
 • CAPRARA, Gian Vittorio, BARBANELLI, Claudio , and ZIMBARDO, Phillip G. 1999. “Profiles and Political Parties.” Political Psychology, Vol. 20,175-197.
 • CONVERSE, Philip. (2006). “The Nature of Belief System in Mass Public (1964).” Critical Review. A Journal of Politics and Society, 18, 1-74.
 • ALLEN, Paul B. and KENT, Jennings M. (1991). “Family Traditions, Political Periods, and the Development of Partisan Orientations.” The Journal of Politics, 53(3), 742-763.
 • JOST, J. 2006. “The End of the End of Ideology.” American Psychologist, 61(7), 651- 670.
 • ALFORD, John R., FUNK Carolyn L., and HIBBING John R. 2005. “Are Political Orientations Genetically Transmutted?” American Political Science Review, Vol. 99, 153-168.
 • HOUGHTON, David Patrick. Political psychology : situations, individuals, cases. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. x, 329. ISBN 9780415833820. info
 • The Oxford handbook of political psychology. Edited by Leonie Huddy - David O. Sears - Jack S. Levy. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. xvii, 986. ISBN 9780199760107. info
 • LODGE, Milton a Charles S. TABER. The rationalizing voter. New York: Cambridge University Press, 2013. xv, 281. ISBN 9780521176149. info
 • Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Edited by James N. Druckman. New York: Cambridge University Press, 2011. xiv, 562. ISBN 9780521174558. info
 • MILGRAM, Stanley. Obedience to authority : an experimental view. London: Pinter & Martin, 2010. xxii, 231. ISBN 9781905177325. info
 • Political psychology : key readings. Edited by John T. Jost - Jim Sidanius. New York: Psychology Press, 2004. xiii, 497. ISBN 1841690694. info
 • Elements of reason : cognition, choice, and the bounds of rationality. Edited by Arthur Lupia - Mathew D. McCubbins - Samuel L. Popkin. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xii, 330. ISBN 0521653320. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je přednáška, zaměřená na vysvětlení základních termínů a teoriá politické psyhcologie. Na přednášku se studenti připravují čtením zadaných textů.
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu: dva position papery vypracované k aktuálnímu výzkumu politické psychologie, závěrečná seminární práce, zkouškový test
Informace učitele
Podvodné praktiky: Všechny úkoly odevzdané v rámci kurzu musí být produktem vlastních myšlenek každého studenta. Všechny cizí myšlenky, které studenti ve svých textech použijí, musí být řádně ocitovány. Podvodné plnění studijních povinností nebude za žádných okolností tolerováno. Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2017/POL363

Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2018 05:54, 26. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému