EN

FSS:ZUR443 Práce s informačními zdroji - Informace o předmětu

ZUR443 Práce s informačními zdroji

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Blanka Farkašová (přednášející)
Mgr. Jan Kříž (přednášející)
Mgr. Dana Mazancová, DiS. (přednášející)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16. 10. 8:00–9:30 AVC, Po 30. 10. 8:00–9:30 AVC
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR443/01: Po 23. 10. 8:00–9:30 PC25, Po 6. 11. 8:00–9:30 PC25, B. Farkašová, M. Krčál, J. Kříž, D. Mazancová, M. Nedomová
ZUR443/02: Po 23. 10. 9:45–11:15 PC25, Po 6. 11. 9:45–11:15 PC25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz se zabývá problematikou správného citování, vyhledávání v elektronických databázích a metodikou psaní závěrečných prací. Důraz je kladen na pokročilé techniky vyhledávání, práci s citačním software a citačními databázemi, a na tématiku Open Access. Student na konci tohoto kurzu bude schopen efektivně využívat pokročilé techniky práce s informačními zdroji v daném oboru.
Osnova
 • 1)Seznámení se zdroji informací
 • 2)Strategie vyhledávání informací, používání operátorů
 • 3)Pokročilé vyhledání v elektronických databázích
 • 4)Práce s Open Access a dalšími volně přístupnými zdroji
 • 5)Metodika psaní závěrečných prací, práce s tématem, klíčovými slovy, plagiátorství
 • 6)Metodika tvorby citací, citační norma, citační styly, sitační software, citační databáze
Literatura
  povinná literatura
 • Z důvodů omezení IS neodpovídají citace normě ISO 690 a ISO 690-2.
  doporučená literatura
 • Autorský zákon [online]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm
 • BIERNÁTOVÁ, Olga. Bibliografické citace dle aktualizované normy ČSN ISO 690 [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Knihovna, [2011]. Dostupné z: http://www.knihovna.utb.cz/download/bibliografickecitace.pdf
 • Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Knihovna, [2011]. Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/?page_id=692. Online kurz.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. Bibliografické citace a etické zacházení s informacemi [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2158-0. Dostupné z: http://http://dspace.vsb.cz/handle/10084/78273
 • PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 9788085860221. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie a Jaroslav NEKUDA. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Edited by Jiří Poláček. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. 88 s. ISBN 9788021045774. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Kurz je postaven na přednáškách a praktické části u počítačů. Předpokládá se aktivní účast studentů při praktických cvičeních.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem, který student získá na základě splnění písemného testu, vypracování praktického úkolu a účasti na všech přednáškách.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2019.