HEN644 Environmental Aspects of Energy Utilisation

Faculty of Social Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. (lecturer)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Department of Environmental Studies – Faculty of Social Studies
Contact Person: Bc. Petra Burišková
Supplier department: Department of Environmental Studies – Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 16:00–17:40 M117
Prerequisites (in Czech)
! ENSn4644 Environmental Aspects &&! NOW ( ENSn4644 Environmental Aspects )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In Czech, the goals of the course are described at http://amper.ped.muni.cz/eave/. Within the literature to be read, English-written texts are usual, see http://amper.ped.muni.cz/eave/2015.html.
At the end of the course, its members will understand the causes of global warming and will be able to explain them. In a reduced extent, it holds for climate change caused by warming and altered composition of the atmosphere, for its impacts and for adaptation to climate change. They will acquire basic orientation in the topic of mitigation, the ways to lower emission of greenhouse gases: lowering the need of energy fluxes and covering the remaining need by renewables.
Learning outcomes (in Czech)
kromě znalostí z tohoto širokého oboru také schopnost editovat hesla na wikipedii
Syllabus (in Czech)
 • Globální změna, globální oteplování, klimatická změna. Oteplování globální a regionální jako hlavní příčina klimatické změny.
 • Co je skleníkový jev, jak je veliký, čím je působený, jak se zesílil a roste, k čemu to vede: k oteplování Země.
 • Proč skleníkový jev sílí: vinou spotřeby fosilních paliv.
 • Další faktory působící na tuto změnu: aerosoly ze spalování, změna využití krajiny.
 • Jaké jsou přírodní vlivy na stav klimatického systému.
 • Jak se jeho stav mění a bude měnit, jaké jsou dopady těchto změn.
 • Čemu se již nelze vyhnout (a máme se na to adaptovat).
 • Zranitelnost, adaptace, resilience - ve světě i u nás.
 • Jaké jsou cesty k tomu, aby emise skleníkových plynů přestaly růst a pak klesaly k nule.
 • Co se označuje jako mitigace. Jak moc to spěchá.
 • Další (neklimatické) škody působené využíváním fosilních zdrojů energie.
 • Vize zerocarbonbritain.org – společnosti, která skleníkový jev už nezesiluje.
 • Koncept udržitelného rozvoje, neudržitelnost dnešní spotřeby, její morální aspekty.
 • Co může dělat každý, aby svůj příspěvek k oteplování minimalizoval.
 • Co může a má dělat obec, firma, stát, EU, OSN. Carbon pricing.
 • Dobré a špatné příklady. Kde jak plýtváme, jak s tím přestat.
 • Pařížská dohoda a její pokračování. Covenant of Mayors. Angažmá akademické a celé veřejnosti. FFF a XR.
Literature
  recommended literature
 • MILÉŘ, Tomáš and Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění (Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7109-4. 2014. URL info
  not specified
 • DLABKA, Jakub, Pavel DANIHELKA, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Jan HOLLAN, Jiří KRIST, Yvonna GAILLYOVÁ, Erik THORSTENSEN, Barbora BAUDIŠOVÁ, Kamila DANIHELKOVÁ and Jana SUCHÁNKOVÁ. Od zranitelnosti k resilienci : Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu (From vulnerability to resiliency : adaptation of rural areas to climate change). 1st ed. Brno: ZO ČSOP Veronica. 64 pp. ISBN 978-80-87308-32-5. 2016. URL info
Assessment methods (in Czech)
Známkovat budeme kvalitu nově vytvořených hesel na wikipedii či úpravu (např. aktualizaci, korektury, doplnění referencí) hesel existujících. V češtině či některých jiných jazycích. Práci na heslech je nutno započít zapsáním se do systému Tento kurz byl publikován. Studenti se musí zapsat navštívením následující URL: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/FSS_MU/Evironmentalni_aspekty_vyuzivani_energie_2019_(podzimní_semestr)?enroll=jkwgmycn (a mít/vytvořit si účet na wikipedii). Pak se tam lze kdykoliv přihlásit i zapamatovatelnou zkratkou https://tinyurl.com/HEN2019wiki (obdobná byla pro běh 2017).
Přehled hesel se vstupy studentek a studentů minulých ročníků viz https://www.enviwiki.cz/wiki/Uživatel:Jenikhollan/Hesla_z_HEN_FSS_MU nebo https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Jenikhollan/Hesla_HEN a těch jen na české wiki pak i na https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/FSS_MU/Evironmentalni_aspekty_vyuzivani_energie_2017/articles/edited
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://amper.ped.muni.cz/eave
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2019/HEN644