POLd0101 Teorie politických režimů

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL013 Teorie politických režimů && ! NOW ( POL013 Teorie politických režimů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako autorská dílna, s výstupy v podobě odborných politologických textů, se žádoucí možností opublikování. Organizačně probíhá formou individuálních konzultací. Jeho záměrem a zamýšleným výstupem je zprostředkovat studujícím kritickou informaci o aktuálních debatách na poli současné teorie politických systémů/režimů. Studující jsou směřování k identifikaci přesahů těchto debat (případně k jejich kritické konfrontaci) s jejich vlastními disertačními projekty. Absolvování předmětu připravuje k odborné orientaci v oblasti teorie politických systémů/režimů, včetně identifikace tematických přesahů do jednotlivých subdisciplín politické vědy.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace předmětu, jeho tematické a metodologické zaměření (4.10.2011 ve 13.30; pracovna přednášejícího)
  • 2. Konzultace (průběžně během semestru)
  • 3. Termín odevzdání práce (23.1.2012)
  • 4. Termín oznámení hodnocení (30.1.2012)
Výukové metody
Konzultace, individuální příprava.
Metody hodnocení
Hodnocení seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.