POLd0108 Aktuální otázky politické filosofie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl poskytnout bezprostřední zkušenost s nejaktuálnější odbornou produkcí časopiseckého i knižního typu v oblasti politické teorie a politické filosofie. Sekundárním cílem je osvojení si tvůrčích i argumentačních postupů využívaných předními autory a autorkami, s výhledem na jejich uplatnění při psaní odborných textů i disertační práce samotné. Volitelnou leč doporučenou součástí kurzu je prezentace vlastního odborného textu v rámci Výzkumného semináře organizovaného na FSS MU.
Osnova
  • Termíny seminářů a konzultací budou upřesněny na začátku semestru
Výukové metody
Četba zadaných textů, hromadné semináře, individuální konzultace, position papery k literatuře (volitelně prezentace na Výzkumném semináři)
Metody hodnocení
Účast na všech vypsaných setkáních (semináře a konzultace)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.