BSSn4460 Information Warfare and Propaganda

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P52
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal of the course is to introduce students to the study of propaganda and information warfare. The course focuses on development, history and applications information warfare` tools in different historical periods. The aim of the course is to provide students a detailed and comprehensive awareness of how information warfare and propaganda has permeated the political and daily life. Students will focus on historical examples (Nazi Germany, rise of communism in USSR, or Cold War) and contemporary usage of information warfare (Russia, US, Islamist fundamentalism, North Korea). Students will also learn how to analyze propaganda techniques and they will be encouraged to use critical thinking skills.
Výstupy z učení
At the end of the course students will be able to: - Understand what propaganda is. - Know what tools and means propaganda uses. - Evaluate and analyze propaganda messages
Osnova
  • 1. Introduction 2. Theories of propaganda, persuation, and information warfare I. 3. Theories of propaganda, persuation, and information warfare II. 4. Theories of propaganda, persuation, and information warfare III. 5. Historical examples: Nazi Propaganda 6. Historical examples: Soviet Propaganda (Russia in 1917) 7. Historical examples: Soviet vs. US Propaganda during Cold War 8. Reading week 9. Contemporary US information warfare 10. Contemporary Russian information warfare 11. Islam, Fundamentalism and Propaganda 12. North Korea, China and Propaganda 13. Final test
Literatura
  • Pratkanis, A., Aronson, E. (2007): Age of Propaganda. New York: Henry Holt.
  • Bernays, E. (2005): Propaganda. New York: IG Publishing.
  • Jowett, G.; O’Donnell, V. (2006): Propaganda and Persuasion. Thousand Oaks: SAGE.
  • Welch, D. (1995): The Third Reich. Politics and Propaganda. New York: Routledge.
  • Smoleňová, I. (2015): The pro-Russian Disinformation Campaign in the Czech Republic and Slovakia. Prague: PSSI. (http://www.pssi.cz/download/docs/253_is-pro-russian-campaign.pdf)
  • O`Shaughnessy, N. J. (2004): Politics and Propaganda. Weapons of Mass Seduction. Manchester: Manchester University Press.
Výukové metody
Teaching methods consist of lectures, class discussions and presentations. Students are obligated to prepare presentation of propaganda example (movie, literature, music etc.), which will be delivered in the class. The course is concluded by written exam.
Metody hodnocení
final group presentations (40 points) and written exam (60 points). The exam consists of 10 questions (5 questions for 2 points, 5 explanatory questions for 10 points). Altogether student can get 100 points, to pass 59 points is needed.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.