ZURd0010 Komunikace vědeckých výsledků

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na prohloubení znalostí a předávání praktických zkušeností spojených s psaním a prezentováním odborných textů. Účastníci získají znalosti potřebné pro úspěšné zapojení se do publikačního procesu, konkrétněji doporučení k psaní odborných textů, pochopení logiky publikačního procesu a získání přehledu o možnostech grantového financování. Absolvováním kurzu se zvýší kompetence doktorandů k tvorbě a publikování akademických textů a celkově prezentaci vlastní vědecké práce v odborných časopisech či na konferencích.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Osnova
  • Studenti se zúčastní povinných seminářů, kde je průběžně ověřována jejich příprava a znalosti. Po úspěšném absolvování semináře je udělen zápočet.
Literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  • STRUNK, William. The elements of style. 4th ed. New York: Longman, 2000. xviii, 105. ISBN 020530902X. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Přednáška a seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.