ZURd0010 Komunikace vědeckých výsledků

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. (od 5 krok 5 kred). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na prohloubení znalostí a předávání praktických zkušeností spojených s psaním a prezentováním odborných textů, s publikačním procesem, získání přehledu o možnostech grantového financování a celkově se systémem publikování vědecké práce. Účastníci získají znalosti potřebné pro úspěšné zapojení se do publikačního procesu vědecké práce. Absolvováním kurzu se zvýší kompetence doktorandů k tvorbě a publikování akademických textů a celkově prezentaci vlastní vědecké práce v odborných časopisech či na konferencích.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Osnova
  • Studenti se zúčastní povinných seminářů. Po úspěšném absolvování semináře je udělen zápočet.
Literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  • STRUNK, William. The elements of style. 4th ed. New York: Longman, 2000. xviii, 105. ISBN 020530902X. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Přednáška a seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ZURd0010