MVZb2011 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 AVC
Předpoklady
! MVZ211 Energetická bezpečnost: vých. && ! NOW ( MVZ211 Energetická bezpečnost: vých. )
Schopnost číst a přemýšlet v angličtině, ochota diskutovat probíraná témata.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje ucelený přehled hlavních otázek současného studia energetické politiky. Kurz je založen na chronologickém přístupu a představuje každou problematiku spolu s historickým kontextem, v němž vznikla. Takový přístup umožňuje studentům, kteří jsou v oboru nováčky, navázat na jejich dosavadní znalosti moderních dějin a propojit otázky související s energetickou politikou se známými historickými událostmi. Mezi témata, jimiž se kurz zabývá, patří například konsolidace energetického průmyslu po druhé světové válce, nástup energetické geopolitiky v 70. letech 20. století, financializace mezinárodních energetických transakcí po roce 1980, rozšíření záběru energetické politiky o sociální a environmentální dimenzi mezi 70. a 90. lety 20. století a zejména probíhající tranzice k dekarbonizované ekonomice.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se budou studenti orientovat v komplexní síti sociálních, politických, kulturních, environmentálních, technických a ekonomických faktorů, které ovlivňují energetickou politikou a její výstupy.
Osnova
  • Kurz se bude zabývat následujícími tématy:
  • I. Energetika, historie a společnost: historické trendy (2 hodiny).
  • II. Politická ekonomie energetiky: energetická geopolitika, financializace energetiky, energetická chudoba (3 hodiny)
  • III. Současné výzvy energetické politiky: integrace s klimatickou politikou, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkové mobility, postupné vyřazování fosilních paliv (6 hodin)
  • IV. Diskuse (1 hodina)
Literatura
  • The Routledge handbook of energy security. Edited by Benjamin K. Sovacool. New York: Routledge, 2011, xviii, 436. ISBN 9780203834602. info
  • Energy security : economics, politics, strategies, and implications. Edited by Carlos Pascual - Jonathan Elkind. Washington: Brookings Institution Press, 2010, viii, 279. ISBN 9780815769194. info
  • Energy security challenges for the 21st century : a reference handbook. Edited by Gal Luft - Anne Korin. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International, 2009, xv, 372. ISBN 9780275999971. info
  • YERGIN, Daniel. The quest : energy, security and the remaking of the modern world. New York: Penguin Press, 2011, ix, 804. ISBN 9781594202834. info
Výukové metody
(1) Účast na hodinách je nepovinná, avšak silně doporučená. Hodiny mají za cíl propojit studijní materiály a společně jim v diskusi dát smysl.
(2) Studium podkladových materiálů (k dispozici v interaktivní osnově) by mělo předcházet jednotlivých hodinám.
(3) K úspěšnému ukončení předmětu je třeba navrhnout tři otázky nebo diskusní témata, a to nejpozději v předposledním týdnu semestru.
(4) Dále je potřeba složit závěrečnou zkoušku. Prezentace k přednáškám budou k dispozici v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Návrh otázek nebo diskusních témat, zkouška.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.