MVZb2014 Tajemný půvab diplomacie

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
Předmět je určen studentům bakalářského stupně studia se zájmem o diplomacii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 105/110, pouze zareg.: 7/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 7/110
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tajemný půvab diplomacie je jednosemestrálním předmětem, jehož cílem je představit studentům oblast diplomacie a diplomatické služby interaktivní a originální formou. Kurz studentům zprostředkuje unikátní pohled zevnitř („insider’s view“) a pomocí pravidelných setkávání s významnými českými a slovenskými diplomaty je seznámí s fungováním a praxí diplomatické služby. V předmětu vystoupí řada předních seniorních diplomatických pracovníků, kteří zastávali diplomatické posty na zastupitelských úřadech v zemích po celém světě či mezinárodních organizacích, a/nebo se podíleli na procesu formulace české zahraniční politiky a jejích priorit. Studenti tak získají jedinečnou příležitost nahlédnout do problematiky a zákulisí diplomatické praxe, k čemuž poslouží mj. i dostatek prostoru věnovaného otázkám a diskusi s pozvanými hosty.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- identifikovat a shrnout základní charakteristiky diplomatické praxe;
- porozumět hlavním prioritám české diplomacie v období po roce 1989;
- objasnit základní prvky praxe veřejné diplomacie, včetně fungování diplomatických misí, jejich činností a personálu
- orientovat se v možnostech profesního uplatnění a perspektivě diplomatické dráhy;
- určit a popsat základní dovednosti a znalosti potřebné pro výkon diplomatické profese.
Osnova
  • Jména jednotlivých hostů a data jejich prezentací budou upřesněna do začátku podzimního semestru. Předběžný program: 1. Veronika Kuchyňová Šmigolová (6. 10. 2020) 2. Miroslav Kosek (13. 10. 2020) 3. Milena Vicenová (20. 10. 2020) 4. Magda Vašáryová (27. 10. 2020) 5. Petr Kolář (3. 11. 2020) 6. Jana Hybášková (10. 11. 2020) 7. Tomáš Pojar (24. 11. 2020) 8. Jakub Dürr (1. 12. 2020) 9. Petr Voznica (8. 12. 2020) 10. Michael Žantovský (15. 12. 2020)
Výukové metody
Prezentace hostů, prostor pro dotazy studentů/diskuse. Četba zadané literatury.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení kurzu:
- povinná účast na prezentacích hostů;
- aktivní participace v rámci výuky;
- četba zadané literatury;
- absolvování závěrečného online testu, který se bude věnovat tématům diskutovaným v průběhu výuky předmětu a v rámci zadané četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/MVZb2014